ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Program Asystent Rodziny
← Powrót do strony głównej

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Program Asystent Rodziny

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent Rodziny edycja 2023

2024-03-06
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki w kwocie 2.900 zł  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają na wsparciu rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowy zakres zawiera art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikającego z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym w realizacji wsparcia, o którym mowa ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wartość dofinansowania: 20820,49 zł

Całkowity koszt zadania: 27009,06 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent Rodziny edycja 2022

2024-03-06
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki w kwocie 2.900 zł  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają na wsparciu rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowy zakres zawiera art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikającego z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym w realizacji wsparcia, o którym mowa ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wartość dofinansowania: 2010,00 zł

Całkowity koszt zadania: 2512,50 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Asystent Rodziny edycja 2021

2021-12-21
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki w kwocie 2.900 zł  z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków do wynagrodzenia asystentom rodziny zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju. Środki pochodzą z Funduszu Pracy.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, które polegają na wsparciu rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (szczegółowy zakres zawiera art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz pozostawanie w gotowości przez asystenta rodziny do realizacji wsparcia dla kobiet i rodzin wynikającego z art. 8 ust 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Celem wykorzystania środków z Funduszu Pracy jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym w realizacji wsparcia, o którym mowa ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Wartość dofinansowania: 2900,00 zł

Całkowity koszt zadania: 8988,00 zł

Link do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce
Link do Gminy Kłaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności