ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Program posiłek w szkole i w domu
← Powrót do strony głównej

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Program posiłek w szkole i w domu

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Program posiłek w szkole i w domu w roku 2024

2024-02-21
Logo posilek w szkole i w domu 2024-2028

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośredio do domów osobom
dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Wartość dofinansowania: 56106 zł

Całkowity koszt zadania: 133164 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Program posiłek w szkole i w domu w roku 2023

2023-03-06
Logo-posilek w szkole i w domu

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośredio do domów osobom
dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Wartość dofinansowania: 56106 zł

Całkowity koszt zadania: 131812 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Program posiłek w szkole i w domu w roku 2022

2022-01-25
Logo-posilek w szkole i w domu

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośredio do domów osobom
dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Wartość dofinansowania: 53660 zł

Całkowity koszt zadania: 117237 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Program posiłek w szkole i w domu w roku 2021

2021-01-19
Logo-posilek w szkole i w domu

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zapewniana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
Program przewiduje udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Najbardziej istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym możliwości zjedzenia gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu.

Ze środków programu dofinansowane są posiłki dla dzieci wydawane w stołówkach szkolnych, ale również te dowożone bezpośredio do domów osobom
dorosłym, zwykle chorym lub niepełnosprawnym, których ograniczenia powodują, że samodzielne przygotowanie gorących posiłków jest utrudnione bądź niemożliwe.

Wartość dofinansowania: 70509 zł

Całkowity koszt zadania: 134086 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Program posiłek w szkole i w domu w roku 2020

2021-08-27
Logo-posilek w szkole i w domu

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

 Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007).

Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  85.202,00 zł

Całkowita wartość zadania: 136.755,60 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Program posiłek w szkole i w domu w roku 2019

2021-08-27
Logo-posilek w szkole i w domu

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe z dotacji budżetu państwa w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

 Program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. (MP z 2018 r. póz. 1007).

Jest to rządowy program - realizowany przez ministrów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  107.898,18 zł

Całkowita wartość zadania: 159.330,70 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2018

2021-08-27
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  86.862,20 zł

Całkowita wartość zadania: 133.895,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2017

2021-08-27
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  86.929,00 zł

Całkowita wartość zadania: 135.231,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2016

2021-08-27
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  87.675,00 zł

Całkowita wartość zadania: 135.246,50 zł

 

Link do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce
Link do Gminy Kłaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności