ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej
← Powrót do strony głównej

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w roku 2024

2024-03-14
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa


Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

   1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
   2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
   3. Dożywianie dzieci
   4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
   5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze   środków publicznych
   6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
   7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
   8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  98.317,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.618.508,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie przyznania dodatków 400 zł dla pracowników socjalnych rok 2023

2023-11-08
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj.  ,
realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady
środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r.
W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek
przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi  18.145 zł
Całkowity koszt zadania wynosi 32.765,76 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w roku 2023

2023-04-18
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

   1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
   2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
   3. Ddożywianie dzieci
   4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
   5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze   środków publicznych
   6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
   7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
   8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  88.372,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.236.714,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w roku 2022

2022-03-25
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

   1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
   2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
   3. Ddożywianie dzieci
   4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
   5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze   środków publicznych
   6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
   7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
   8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  77.397,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.117.063,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w roku 2021

2021-08-27
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 3. dożywianie dzieci
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  80.041,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.185.385,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w roku 2020

2021-08-27
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 3. dożywianie dzieci
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  81.680,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.105.715,13 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w roku 2019

2021-08-27
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 3. dożywianie dzieci
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  83.862,20 zł

Całkowita wartość zadania: 1.091.248,55 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w roku 2018

2021-08-27
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 3. dożywianie dzieci
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  62.848,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1.009.170,62 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w roku 2017

2021-08-27
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 3. dożywianie dzieci
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  65.670,00 zł

Całkowita wartość zadania: 990.915,94 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w roku 2016

2021-08-27
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Kłaj środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych
 3. dożywianie dzieci
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 5. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 6. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 8. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom
 9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:  64.174,00 zł

Całkowita wartość zadania: 979.618,84 zł

Link do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce
Link do Gminy Kłaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności