ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Program "Aktywny Senior"
← Powrót do strony głównej

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa ❯ Program "Aktywny Senior"

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Korpus wsparcia seniorów", dofinansowianie gmin w zakresie realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp to tzw. "opieki na odległość"

2023-06-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju bierze udział w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego ze środków budżetu państwa. Dofinansowanie Gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw."opieki na odległość"

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
detektor upadku,
czujnik zdjęcia opaski,
lokalizator GPS,
funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).
 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinom. Pozwala osobom starszym na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy Kłaj.

Wartość dofinansowania: 9.187,00 zł

Całkowita wartość projektu: 11.484,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus wsparcia seniora-opaski bezpieczeństwa

2022-05-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju bierze udział w programie „Korpus Wsparcia Seniorów” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

 

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinom. Pozwala osobom starszym na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

W zależności od sytuacji może on poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość" jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych. Usługa „opieki na odległość” realizowana w ramach tego programu jest bezpłatna dla mieszkańców Gminy Kłaj.

Wartość dofinansowania: 28.800,00 zł

Całkowita wartość projektu: 28.800,00 zł

Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt

2021-06-10
Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju w ramach Rozwoju Pomocy  Społecznej realizuje projekt „Aktywny Senior”  mający na celu wsparcie, aktywizację  i poprawę jakości życia seniorów.

Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną seniorzy, którzy będą mogli skorzystać między innymi z :

 • darmowej porady prawnej w każdy czwartek w godzinach od 13-15 po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem socjalnym,
 • pomocy specjalisty ds. seniorów, który będzie pomagał między innymi w : załatwianiu spraw urzędowych, redagowaniu pism, w załatwianiu spraw wymagających umiejętności obsługi platform elektronicznych itp.,
 • ze szkoleń dla seniorów zainteresowanych opanowaniem umiejętności obsługi urządzeń do komunikowania się na odległość.,

 

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu zajęć wykładowo - warsztatowych o następującej tematyce:

 

 • oszustwa i wymuszenia na osobach w wieku senioralnym,
 • karta dużej rodziny i karta seniora - jakie korzyści płyną  z ich posiadania,
 • ratownictwo przedmedyczne i pierwsza pomoc  dla seniorów oraz osób z nimi pracujących,
 • radzenie sobie ze stresem związanym między innymi z izolacją oraz powrotem do normalnego życia po epidemii,
 • odbudowywanie relacji międzypokoleniowych i unikanie konfliktów w rodzinie,
 • spotkanie z lekarzem geriatrą dotyczące problemów związanych ze starzeniem się.

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego .

Termin realizacji projektu: od 01.07.2021 do 31.12.2021

Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 24.288,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania to 6.072,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 30.360,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 284-15-66.

 

Wartość dofinansowania: 24.288,00 zł

Całkowity koszt zadania: 6.072,00 zł

Całkowita wartość projektu: 30.360,00 zł

Link do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce
Link do Gminy Kłaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności