ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Karta Dużej Rodziny
← Powrót do strony głównej

Karta Dużej Rodziny

Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy o Karcie Dużej Rodziny (KDR), ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z 15 kwietnia, która weszła w życie 9 czerwca 2021 r. - wszystkie aktywne karty KDR  uzyskały formę elektroniczną (nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy karty).

Każdy właściciel aktywnej karty będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Uwaga: aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel, będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną.

Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej karty.

Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (plik pdf 199KB)
 2. ZKDR-01 (plik pdf 86KB)
 3. ZKDR-02 (plik pdf 84KB)
 4. ZKDR-03 (plik pdf 84KB)
 5. ZKDR-04 (plik pdf 90KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Za pozyskiwanie partnerów KDR odpowiada Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus"

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

Działasz lokalnie?

Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów lokalnych. Skorzystaj z wykazu kontaktów do negocjatorów wojewódzkich.

Działasz na terenie całego kraju?

Skontaktuj się z negocjatorem ds. partnerów strategicznych: Iwona Nowak-Olszówka, tel. 732-988-453, iwona.olszowka@3plus.pl

Możesz także sam wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny

Co dalej?

1.  Po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy,

2.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w przypadku firm/instytucji działających na terenie całego kraju będących spółkami Skarbu Państwa bądź podmiotami o znaczeniu strategicznym) lub Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie lub na terenie całego kraju) podpisze z twoją firmą/instytucją umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Informacji udzieli: Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus".  Biuro KDR jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Wyślij e-mail: iwona-olszowka@3plus.pl

Zadzwoń: 732 988 453

Ikonka symbolizująca artykuł

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018r. można wnioskować o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny! Uwaga! zmienione zostały formularze wniosków.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny.
Karta elektroniczna ma formę aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych.

Czytaj całość artykułu "Elektroniczna Karta Dużej Rodziny"

Załączniki:

 1. mKDR (plik pdf 2881KB)
 2. ZKDR-04 - objaśnienia do wypełniania (plik pdf 351KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny - zniżki dla rodzin wielodzietnych

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

Szczegółowy katalog dostępnych zniżek znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

Czytaj całość artykułu "Karta Dużej Rodziny - zniżki dla rodzin wielodzietnych"

Załączniki:

 1. Wniosek KDR (plik pdf 199KB)
 2. Wzór oświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej (plik pdf 82KB)
 3. Wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej (plik pdf 82KB)
 4. Wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki (plik pdf 83KB)
 5. Załącznik ZKDR_04 (plik pdf 84KB)
 6. Instrukcja jak wypełnić elektroniczny wniosek o wydanie karty w formie elektronicznej. (plik pdf 2881KB)
 7. Objaśnienie do wypełnienia załącznika ZKDR-04 (plik pdf 351KB)
Link do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce
Link do Gminy Kłaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności