ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze w ramach programu "Korpusu Wsparcia Seniorów" na rok 2024

2024-04-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju przystępuje do realizacji tzw. „sąsiedzkich usług opiekuńczych” w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Usługi sąsiedzkie obejmują między innymi pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające  specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i  możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi sąsiedzkie mogą być świadczone przez osoby zamieszkujące w niedalekim sąsiedztwie, ale nie współzamieszkujące  w jednym budynku.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać chcąc pozyskać środki na realizację  zadania jest rozeznanie potrzeb w tym zakresie, dlatego bardzo prosimy  o kontakt osoby , które:

 

 • Potrzebują wsparcia w realizacji podstawowych potrzeb życiowych, a nie mają nikogo, kto świadczyłby tego typu pomoc na ich rzecz

 

Lub

 

 • Są zainteresowaniu podjęciem współpracy z naszym Ośrodkiem i wyrażają gotowość świadczenia na rzecz kogoś z niedalekich sąsiadów pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych

 

Zainteresowanych prosimy o osobisty lub telefoniczny kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju

tel. 12 284-15-66.

Ikonka symbolizująca artykuł

29 marca 2024 GOPS w Kłaju będzie nieczynny

2024-03-22

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 29 marca br. (Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy do skorzystania z telefonicznych porad ekspertów krakowskiego Oddziału ZUS

2024-02-27

6 marca 2024 r. (środa)
Temat: Chcesz zatrudnić Nianię? – dowiedz się jakim
ubezpieczeniom podlega Niania i jakie dokumenty należy
złożyć do ZUS.

Numer telefonu: 12 42 46 269

13 marca 2024r. (środa)
Temat: Zasiłek opiekuńczy – dowiedz się komu przysługuje, na jaki
okres może być przyznany i w jakiej wysokości jest
wypłacany
.
Numer telefonu: 12 42 46 269

20 marca 2024 r. (środa)
Temat: Świadczenie wspierające – co warto wiedzieć.
Numer telefonu: 12 68 30 405

27 marca 2024r. (środa)
Temat: Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.
Numer telefonu: 12 42 46 269

Ważne!
Numer jest aktywny tylko w godzinach dyżuru
od 10:00 do 12:00.

Informacje o aktualnych bezpłatnych szkoleniach oraz dyżurach
telefonicznych znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia

Ikonka symbolizująca artykuł

Jak złożyć wniosek o Dodatek Osłonowy przy użyciu ePUAP i profilu zaufanego.

2024-02-12

W 2024 r.  wniosek o przyznanie Dodatku Osłonowego można złożyć przez Internet wykorzystując do tego platformę ePUAP oraz Podpis Zaufany. Wniosek jest kompletny, gdy posiada dwa podpisy. Jeden podpis jest na piśmie ogólnym do GOPS w Kłaju, a drugi osobny podpis na wniosku (pliku z wnioskiem dołączanym do pisma ogólnego).

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej linkach:

https://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/6415672,jak-w-2024-r-zlozyc-wniosek-o-dodatek-oslonowy-przy-uzyciu-epuap-i-profilu-zaufanego-aktywny-wzor-wniosku-pdf.html#jak-w-2024-r-zlozyc-wniosek-o-dodatek-oslonowy-przy-uzyciu-epuap

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy na rok 2024 r.

2024-02-06

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny!

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

UWAGA! Pod uwagę będą brane dochody za 2022 rok.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej renty/emerytury, których wysokość oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy oświadczyć na osobnym druku.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

  W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosić będzie:
   
 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Wnioski można składać od stycznia 2024r. do 30 kwietnia 2024 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • osobiście w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju, parter-wejście od ulicy Płachcińskiego oraz w Sekcji Świadczeń Rodzinnych II piętro budynku- wejście na wprost Gminnej Biblioteki Publicznej

Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapraszamy do skorzystania z telefonicznych porad ekspertów krakowskiego Oddziału ZUS

2024-02-01

Godzina: od 10:00 do 12:00
Numer telefonu: 12 42 46 269

7 lutego 2024 r. (środa)
Temat: Świadczenie wspierające – co warto wiedzie


14 lutego 2024r. (środa)
Temat: Świadczenie rehabilitacyjne – co warto wiedzieć


20 lutego 2024 r. (środa)
Temat: Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS


27 lutego 2024r. (środa)
Temat: Pomoc w spłacie zadłużenia z tytułu nieuregulowanych
w terminie składek ZUS

Ważne!
Numer jest aktywny tylko w godzinach dyżuru
od 10:00 do 12:00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie socjalnym "MAMY SIEBIE" , celem projektu jest wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodzin.

2023-10-30

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

5 SPOTKAŃ Z RODZICAMI:

 • jak uczyć i wyposażyć dzieci w ważne życiowe kompetencje takie jak: samoregulacja, odpowiedzialność, samodzielność, zaangażowanie i pracowitość, które pozwolą dzieciom nie tylko potrafić  zachować się adekwatnie do wymogów sytuacji ale być spełnionym, z poczuciem wartości człowiekiem w przyszłości
 • wyznaczenie granic, zawieranie umów, dzielenie się odpowiedzialnością
 • wspieranie, motywowanie i budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości u dzieci
 • zmiana oczekiwań wobec dziecka

8 SPOTKAŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

 • nauka wyrażania i nazywania emocji oraz sposobów ich przeżywania
 • wpływ emocji na zachowanie
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • nawiązywanie prawidłowych relacji
 • komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań


SPOTKANIE RODZINNE:

jego celem jest zaciśnięcie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego

KONSULTACJE SPECJALISTÓW: psycholog, pracownik socjalny

Warsztaty dla dzieci i rodziców zaplanowano w okresie Listopad - Grudzień 2023
MIEJSCE: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W KŁAJU
OSOBA DO KONTAKTU: MAGDALENA BASTER 12 284 15 66

 

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce
Link do Gminy Kłaj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności