Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

7 stycznia 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

Data publikacji: 2022-01-04

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022r. tj. piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o dodatek osłonowy.

Data publikacji: 2022-01-04

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Poniżej w załącznikach znajduje się wzór wniosku o dodatek osłonowy oraz wskazówki jak wypełnić wniosek.

Załączniki:

 1. Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 161KB)
 2. Wniosek o dodatek osłonowy (plik docx 57KB)

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-03

Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy"

24 grudnia GOPS w Kłaju będzie nieczynny

Data publikacji: 2021-12-21

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kłaj,
informujemy, że w dniu 24 grudnia tj. piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt „Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych”

Data publikacji: 2021-12-08

Logo projektu Ścieżki współpracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju na podstawie porozumienia podpisanego z Grupą Doradczą Projekt spółka z o.o. – Liderem projektu, włączył się w upowszechnianie rezultatów projektu: „Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych” , w ramach projektu opracowany został model doradztwa dla opiekunów osób zależnych, czyli osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Czytaj całość publikacji "Projekt „Lepszy WIDOK - Wsparcie, Informacja, Doradztwo, Kompetencje dla Opiekunów Osób Zależnych” "

UlotkaLogo

Bezpłatny wykład - Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie.

Data publikacji: 2021-12-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie pt. Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie.

Zajęcia poprowadzi psychoterapeuta, seksuolog, psycholog w psychoterapii CBT, mediator Pani Iwona Anna Wiśniewska.

Wykład odbędzie się w dniu 06.12.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na bezpłatny wykład poświęcony tematyce oszustw i wymuszeń na osobach w wieku senioralnym.

Data publikacji: 2021-11-10

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie poświęconym tematyce oszustw i wymuszeń na osobach w wieku senioralnym.

Zajęcia poprowadzi podinspektor Pan Tomasz Joniec, długoletni komendant Komisariatu Policji w Niepołomicach.

Spotkanie odbędzie się w dniu 22.11.2021r. o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób do wykonywania usług opiekuńczych dla osób zależnych/niepełnosprawnych z terenu gminy Kłaj

Data publikacji: 2021-11-09

Dyrektor Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kłaju zatrudni osobę/osoby  do wykonywania  usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych/niepełnosprawnych z terenu gminy Kłaj.

Szczególnie poszukiwane są osoby z rejonu miejscowości Brzezie, Gruszki, Dąbrowa. 

Nazwa i adres jednostki:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁAJU

32-015 KŁAJ 652

tel. 12 284 15 66

e-mail: gops@klaj.pl

 

Forma zatrudnienia:

Umowa – zlecenie (do 24 zł brutto za godzinę)

 

Przewidywany okres zatrudnienia:  

styczeń - grudzień 2022 roku (możliwość kontynuowania zatrudnienia w kolejnych latach).

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób do wykonywania usług opiekuńczych dla osób zależnych/niepełnosprawnych z terenu gminy Kłaj"

Bezpłatny wykład dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

Data publikacji: 2021-10-28

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie dotyczącym zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z ćwiczeniami praktycznymi.

Zajęcia poprowadzi starszy aspirant mgr inż. Pan Łukasz Tomczak.

Spotkanie odbędzie się w dniu 08.11.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Uwaga! zmiana zaplanowanego w dn. 18.10.2021r. spotkania "Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie"

Data publikacji: 2021-10-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju informuje, że planowany w dniu dzisiejszym wykład pt.” Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie”  w dniu dzisiejszym z przyczyn niezależnych od organizatorów nie odbędzie się.

W zamian za to zapraszamy na prelekcję dotyczącą karty dużej rodziny i karty seniora.

Spotkanie odbędzie się w dniu dzisiejszym tj.18.10.2021r. na Sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Za utrudnienia przepraszamy

Spotkanie dla Seniorów - "Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie"

Data publikacji: 2021-10-05

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie pt. Jak pozytywnie budować relacje międzypokoleniowe i unikać konfliktów w rodzinie.

Zajęcia poprowadzi psychoterapeuta, seksuolog, psycholog w psychoterapii CBT, mediator Pani Iwona Anna Wiśniewska.

Wykład odbędzie się w dniu 18.10.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy seniorów na wykład dotyczący "Problemów związanych ze starzeniem się, profilaktyki niektórych chorób oraz koniecznością konsultowania możliwości łączenia leków ordynowanych przez różnych specjalistów."

Data publikacji: 2021-09-23

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału
w bezpłatnym wykładzie dotyczącym problemów związanych ze starzeniem się, profilaktyki niektórych chorób oraz koniecznością konsultowania możliwości łączenia leków ordynowanych przez różnych specjalistów.

Spotkanie poprowadzi specjalista medycyny rodzinnej, lekarz geriatra doktor Marcin Jurkowski.

Wykład odbędzie się w dniu 04.10.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj. Po wykładzie chętni będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych.

Serdecznie zapraszamy.

Projekt "Inkubator włączenia społecznego"

Data publikacji: 2021-09-10

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Aby tego dokonać poszukujemy osób, organizacji i instytucji, które bazując na własnych doświadczeniach, ale też na chęci zmiany, potencjale współpracy i otwartości wspólnie z nami tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

 

Zachęceni sukcesem projektów „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” i „Inkubator Dostępności”, uruchomiliśmy projekt INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Naszym celem jest większa skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

Czytaj całość publikacji "Projekt "Inkubator włączenia społecznego""

Załączniki:

 1. Ulotka projektu Inkubatora Włączenia Społecznego (plik pdf 1287KB)
 2. Ulotka Newsletter_IWS (plik pdf 2326KB)

Zapraszamy Seniorów na szkolenie "Radzenie sobie ze stresem związanym między innymi z izolacją-jak odbudować kontakty i wrócić do normalnego życia po epidemii"

Data publikacji: 2021-09-06

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, serdecznie zaprasza osoby po 60-tym roku życia do udziału w bezpłatnym wykładzie dotyczącym Radzenia sobie ze stresem związanym między innymi z izolacją-jak odbudować kontakty i wrócić do normalnego życia po epidemii.

Zajęcia poprowadzi psycholog Pani Monika Solarz.

Wykład odbędzie się w dniu 13.09.2021r. o godzinie 18:00  w sali widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj.

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na szkolenia z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń do komunikacji na odległość i aplikacji przydatnych seniorom.

Data publikacji: 2021-09-02

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizowanego projektu „Aktywny senior” dofinansowanego ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego, zaprasza chętne osoby  do udziału w szkoleniach z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń do komunikacji na odległość i aplikacji przydatnych seniorom.

Jeden cykl szkoleniowy obejmował będzie 12 godzin dydaktycznych, a zajęcia odbywać się będą w grupach 10-cio osobowych. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, obowiązują zapisy.

Zgłoszenia można dokonać poprzez kontakt osobisty z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  bądź kontakt telefoniczny 12 284-15-66.

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-26

Informujemy, że od 1 września 2021 do 15 września 2021 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2021/2022.

Czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2021/2022"

Załączniki:

 1. Wniosek do stypendium 2021/2022 (plik pdf 292KB)
 2. Oświadczenie jednorazowy dochód (plik pdf 89KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 115KB)
 4. Wzór pełnomocnictwa dla pełnoletniego ucznia (plik pdf 314KB)
 5. Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów (plik pdf 183KB)
 6. Oświadczenie o posiadaniu gruntów (plik pdf 181KB)
 7. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Dziecko w rodzinie z problemem przemocy" (26.07.2021)

Data publikacji: 2021-07-26

Jakie wyróżniamy rodzaje przemocy wobec dzieci? Jakie są skutki - krótko i długoterminowe - doświadczania przez nie przemocy? Jakie są zadania bezpiecznego rodzica?

Szerzej o powyższych zagadnieniach, już 26 lipca br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online), opowie Agnieszka Łukowiak, psycholożka "Niebieskiej Linii" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://us02web.zoom.us/j/81352573134

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie. Ze względów technicznych decyduje kolejność wejść (limit uczestników: 100 osób).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP