Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Przeciwdziałanie przemocy domowej

2020-04-20

Izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani się niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich, ale szczególnie dotykają rodzin w kryzysie. W obecnej sytuacji ofiara przemocy domowej nie ma, dokąd uciec ani gdzie się skryć.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie przypomnieć, że wciąż można korzystać ze wsparcia jakie oferuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jeśli szukasz kontaktu w tej sprawie zadzwoń pod numer (12)284-15-66.

W nagłych sytuacjach należy korzystać z telefonu alarmowego 997 lub Komisariatu Policji w Niepołomicach tel. (12)281 41 14. Przemoc wobec najbliższych oraz groźby wyrządzenia krzywdy są przestępstwem. W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, możliwe jest złożenie zawiadomienia o przestępstwie poprzez portal e-usługi (http://euslugi.policja.pl/eu/) lub za pośrednictwem poczty.

Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Policją, służbą zdrowia, pedagogami, członkami GKRPA przeanalizują daną sprawę i podejmą odpowiednie kroki.
"Niebieską Kartę" możesz zgłosić:
- pracownikowi socjalnemu OPS
- policjantowi
- pedagogowi (prowadzą nadal zajęcia w formie zdalnej)
- lekarzowi/pielęgniarce
- członkowi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W przypadkach wymagających pomocy specjalistów można nawiązać telefoniczny kontakt z psychologiem i prawnikiem działających w ramach Punktu Konsultacyjnego OPSu


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji