Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Aktualności


Darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców oraz nauczycieli, dotyczący budowaniu relacji Rodzic-Dziecko.

2020-01-07

GOPS w Kłaju zaprasza na darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców i nauczycieli opartych na wiedzy i doświadczeniu Jaspera Juula światowej sławy terapeuty rodzinnego i pedagoga. Będziemy rozmawiali o budowaniu relacji RODZIC-DZIECKO - porozmawiamy o budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci, nie zapominając także o sobie, o sztuce mówienia "Nie" i to w dodatku z czystym sumieniem; zmierzymy się z pojęciem i rozumieniem agresji.

czytaj całość publikacji "Darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców oraz nauczycieli, dotyczący budowaniu relacji Rodzic-Dziecko. "

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2020 roku.

  2019-12-09

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=089ddfad-cb14-41de-acbb-381df3ea9079

  Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

  Dołączone pliki:

  1. SIWZ Kłaj usługi 2020 (plik PDF, 2071KB)
  2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik PDF, 110KB)
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty (plik PDF, 232KB)
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków. (plik PDF, 192KB)
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. (plik PDF, 212KB)
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. (plik PDF, 164KB)
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług (plik PDF, 146KB)
  8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. (plik PDF, 171KB)
  9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych (plik PDF, 208KB)
  10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia obowiązków informacyjnych RODO (plik PDF, 144KB)
  11. Zawiadomienie o unieważnienieu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (plik PDF, 109KB)

  Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - system obsługi wsparcia (SOW)

  2019-10-09

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

  System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

  System Obsługi Wsparcia
  System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

  czytaj całość publikacji "Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - system obsługi wsparcia (SOW)"
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji