Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Przetargi


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2020 roku.

2019-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=089ddfad-cb14-41de-acbb-381df3ea9079

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Dołączone pliki:

 1. SIWZ Kłaj usługi 2020 (plik PDF, 2071KB)
 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik PDF, 110KB)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty (plik PDF, 232KB)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków. (plik PDF, 192KB)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. (plik PDF, 212KB)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. (plik PDF, 164KB)
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług (plik PDF, 146KB)
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. (plik PDF, 171KB)
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych (plik PDF, 208KB)
 10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia obowiązków informacyjnych RODO (plik PDF, 144KB)
 11. Zawiadomienie o unieważnienieu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (plik PDF, 109KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2019 roku.

2018-12-14

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=781e0e73-df16-453c-be6e-34d3098591d0

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Dołączone pliki:

 1. SIWZ Kłaj usługi 2019 (plik PDF, 2379KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik PDF, 391KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków (plik PDF, 286KB)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (plik PDF, 416KB)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (plik PDF, 70KB)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik PDF, 43KB)
 7. Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierownaych do realizacji zamówienia publicznego (plik PDF, 72KB)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych (plik PDF, 859KB)
 9. Protokol z otwarcia ofert Klaj usługi opiekuncze 2019 (plik PDF, 98KB)
 10. Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.12.2018 r. (plik PDF, 98KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2018 roku.

2017-12-12

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3e1e61c9-619f-454f-b8ca-660741fd92b6

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2017 roku.

2016-12-13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=80efc243-8870-44d0-9a6e-60b00bc36409&path=2016%5c12%5c20161213%5c365973_2016.html

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2016 roku.

2015-12-15

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=343504&rok=2015-12-15

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestnika projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "

2015-04-17

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "

2015-04-10

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn. "Powalczmy o przyszłość"

2015-03-13

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2015 roku

2015-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24154&rok=2015-02-03

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy przez psychologa.

2014-12-30


W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "Powalczmy o przyszłość", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy przez psychologa.

Szczegółowe informacje w załącznikach

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w 2015 roku

2014-12-29

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=420890&rok=2014-12-29

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"

2014-10-16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=345152&rok=2014-10-16

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

W dn. 20.10.2014 dodano plik - odpowiedź na pytania.

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej"

2014-07-09W załączniku znajdują się szczegółowe informacje

Dołączone pliki:


Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

2014-07-03

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "Powalczmy o przyszłość", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia.

czytaj całość publikacji "Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej"

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu

2014-05-23


Szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu"

2014-05-13


Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny

2014-04-11


W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "POWALCZMY O PRZYSZŁOŚĆ" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozpoznania rynku na: Pełnienie funkcji Asystenta Rodziny dla 2 rodzin

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny"

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu

2013-12-13

Szczegóły w załącznikach

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

2013-12-09

Szczegóły w załącznikach

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu Powalczmy o przyszłość.

2013-11-18

Szczegóły w załącznikach

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu

2013-11-07

Szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


Komunikat w sprawie postępowania przetargowego na: Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość".

2013-11-07

Szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie: listopad - do 31 grudnia 2013r

2013-11-07

Szczegóły w załącznikach

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu „Powalczmy o przyszłość”

2013-11-05

Szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu

2013-11-04

SIWZ w załączniku.

Ogłoszenie znajduje się na stronie
Ogłoszenie

Dołączone pliki:


Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji projektu

2013-11-04

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie znajduje się na stronie:
Ogłoszenie

Dołączone pliki:


Komunikat o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

2013-10-30

Dotyczy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość"

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"

2013-10-28

Szczegółowe informacje w załącznikach

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej realizacji w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość"

2013-08-23

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu systemowego

2013-08-12

Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej-realizacji w ramach projektu Powalczmy o przyszłość.Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Zapytania ofertowego w celu rozeznania wartości zamówienia. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy w ramach procesu rekrutacji do IV edycji Projektu

2013-03-25


Dokładne informacje na temat zapytania ofertowego w załącznikach

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -

2012-12-27

Szczegółowe informacje w poniższym załączniku

Dołączone pliki:


Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia 2013

2012-12-13

Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia 2013.
Nr zgłoszenia: 507400 - 2012; data zamieszczenia:13.12.2012

Dołączone pliki:


Przetarg w sprawie świadczenia usług z zkaresu aktywizacji społeczno zawodowej - Realizacja Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu

2012-09-28Szczegółowe informacje oraz specyfikacja w załącznikach

Dołączone pliki:


Wyniki przetargu w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu

2012-09-13W załączniku znajduje się wynik przetargu na zadanie świadczenia usług z zakresu aktywizacji społęczno-zawodowej w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość"

Dołączone pliki:


Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu

2012-09-03Szczegółowe informacje oraz specyfikacja w załącznikach

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji