Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie


Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Dołączone pliki:


Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2019

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2019

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Wykaz podmiotów realizujących programy koreksyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na luty 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2018

Szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


Wykaz jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


Rejestr placówek zapewniających tymczasowe schronienie

Szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018

Szczegóły w załączniku

Dołączone pliki:


Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na styczeń 2018 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji