Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Prawo


Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-12-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1320 t.j. Dz.U.2018.2432.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-12-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1398 t.j., Dz.U.2020.1493, Dz.U.2020.1578, Dz.U.2020.1875, Dz.U.2020.2112.

Do pobrania:


Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-11-02

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1427 t.j., Dz.U.2019.2070.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-09-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.256 t.j., Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1298

Do pobrania:


Ustawa z dnia z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-09-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1359
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-08-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.266 t.j. , Dz.U.2019.2070, Dz.U.2020.321, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695.

Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-07-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.869 t.j., Dz.U.2019.1649, Dz.U.2018.2245, Dz.U.2020.284, Dz.U.2020.374, Dz.U.2020.568, Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-07-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1843 t.j., Dz.U.2020.1086.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2020-04-07

Opracowanie na podstawie: Dz.U.2019.351 t.j., Dz.U.2019.1495, Dz.U.2019.1571, Dz.U.2019.1680, Dz.U.2020.568.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Data zamieszczenia/aktualizacji na stronie: 2019-10-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2019.1781 t.j.
Tekst ujednolicony

Do pobrania:


przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji