Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności


Informacja dla osób składających wnioski do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce w najbliższym czasie zmieni swoją siedzibę. Nowy adres: Wieliczka, ul. Piłsudskiego 18 - budynek Liceum Ogólnokształcącego (wejście od tyłu budynku). Chcąc ułatwić Państwu możliwość składania dokumentów związanych z wydaniem orzeczenia prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia miejsca złożenia wniosku. Nasz tel. (12) 278-62-81

I.WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
- wypełnia osoba zainteresowana
- wniosek czytelnie (z imienia i nazwiska) podpisuje osoba zainteresowana lub jej przedstawicie ustawowy ( w przypadku małoletniego wnioskodawcy) bądź opiekun prawny / pełnomocnik.
II. ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA (oryginał) wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu w Wieliczce
- wypełnia lekarz rodzinny lub lekarz specjalista, pod opieką którego osoba znajduje się.
- jest ważne 30 dni od daty wystawienia do chwili złożenia w Zespole
- musi posiadać pieczątki: nagłówkową Zakładu Opieki Zdrowotnej lub Praktyki Lekarskiej i lekarza wystawiającego zaświadczenie.
- do zaświadczenia należy załączyć KSEROKOPIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ potwierdzającej schorzenie (np. historia choroby, kartoteka z leczenia w poradni, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy: RTG, EKG, TK, EEG, USG, płytka CD, badania endoskopowe, spirometria, pole widzenia, ostrość wzroku i inne) BADANIE PSYCHOLOGICZNE z ostatnich dwóch lat - w przypadku występowania zaburzeń psychicznych, upośledzenia umysłowego i inne).
III. SYTUACJA SPOŁECZNA osoby ubiegającej się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- wypełniają osoby korzystające z pomocy Miejskiego / Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także te, które chcą ubiegać się o korzystanie z systemu pomocy społecznej.
- wypełnia pracownik M/GOPS-u właściwego dla zamieszkania osoby
IV. INFORMACJA O UCZNIU dotyczy dzieci uczęszczających do szkoły
- wypełnia pedagog szkolny lub wychowawca klasy.

Osoby posiadające orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności lub inne (ZUS,KIZ,KRUS) zobowiązane są dołączyć kserokopie tych orzeczeń do wniosku.

Osoby posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, wniosek o ponowne orzeczenie mogą złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia (wnioski złożone przed podanym terminem zostaną odesłane do wnioskodawcy)

Osoba składająca wniosek powinna okazać dowód osobisty wnioskodawcy

Dołączone pliki:

Poradnia Psychologiczna , Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Psychologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego
Rejestracja codziennie od 7 do 20
Wieliczka, ul. Sikorskiego 6 (Caritas)
tel: (12) 278-40-00, (12) 278-20-05, 605-601-111

Poradnie Psychologiczne bezpłatne
(12) 279-63-34
fax. 278-28-24
ul. Szpunara
email: euromed24@gmail.com, www.euromed24.pl

Nasz zespół służy fachowym wsparciem:
- psychoterapeutycznym
- farmakologicznym
- diagnostycznym od strony psychologicznej i lekarskiej (psychiatrycznej)

Nasze usługi są prowadzone przez doświadczony personel i refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (bezpłatne dla osób ubezpieczonych).

Pomagamy osobom, które:
- przeżywają kryzysy życiowe
- doświadczają trudności w utworzeniu i utrzymaniu satysfakcjonujących związków
- mają kłopoty z przystosowaniem po chorobie
- potrzebują wsparcia po utracie bliskiej osoby
- czują się samotne, niewartościowe
- pragną się wyzwolić z nałogów alkoholowych, nikotynowych i innych.
- borykają się z zaburzeniami osobowości, jedzeniem, lękiem, obsesjami i depresją

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji