Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Programy dofinansowane ze środków budżetu państwa - wybierz podmenu:

Projekt

Data publikacji: 2021-06-10

Logo dofinansowane ze środków budżetu państwa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju w ramach Rozwoju Pomocy  Społecznej realizuje projekt „Aktywny Senior”  mający na celu wsparcie, aktywizację  i poprawę jakości życia seniorów.

Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną seniorzy, którzy będą mogli skorzystać między innymi z :

  • darmowej porady prawnej w każdy czwartek w godzinach od 13-15 po wcześniejszym ustaleniu terminu z pracownikiem socjalnym,
  • pomocy specjalisty ds. seniorów, który będzie pomagał między innymi w : załatwianiu spraw urzędowych, redagowaniu pism, w załatwianiu spraw wymagających umiejętności obsługi platform elektronicznych itp.,
  • ze szkoleń dla seniorów zainteresowanych opanowaniem umiejętności obsługi urządzeń do komunikowania się na odległość.,

 

Dodatkowo w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie cyklu zajęć wykładowo - warsztatowych o następującej tematyce:

 

  • oszustwa i wymuszenia na osobach w wieku senioralnym,
  • karta dużej rodziny i karta seniora - jakie korzyści płyną  z ich posiadania,
  • ratownictwo przedmedyczne i pierwsza pomoc  dla seniorów oraz osób z nimi pracujących,
  • radzenie sobie ze stresem związanym między innymi z izolacją oraz powrotem do normalnego życia po epidemii,
  • odbudowywanie relacji międzypokoleniowych i unikanie konfliktów w rodzinie,
  • spotkanie z lekarzem geriatrą dotyczące problemów związanych ze starzeniem się.

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego .

Termin realizacji projektu: od 01.07.2021 do 31.12.2021

Wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 24.288,00 zł, przewidywane środki własne na realizację zadania to 6.072,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 30.360,00 zł

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 12 284-15-66.

 

Wartość dofinansowania: 24.288,00 zł

Całkowity koszt zadania: 6.072,00 zł

Całkowita wartość projektu: 30.360,00 zł

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP