Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na 2020 r. (plik xls 375KB)

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Wykaz podmiotów realizujących programy koreksyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r. (plik doc 64KB)

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2020 r. (plik doc 34KB)

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2020 r. (plik xls 177KB)

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r. (plik doc 41KB)

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2020 r. (plik doc 52KB)

Wykaz podmiotów realizujących programy koreksyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019 r. (plik doc 65KB)

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2019 r. (plik doc 33KB)

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2019

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2019 (plik xls 173KB)

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019 (plik doc 39KB)

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2019

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2019 (plik doc 48KB)

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na luty 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na luty 2019 r. (plik xls 337KB)

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na styczeń 2018 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na styczeń 2018 r. (plik xls 327KB)

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018 (plik xls 135KB)

Rejestr placówek zapewniających tymczasowe schronienie

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Rejestr placówek zapewniających tymczasowe schronienie (plik docx 24KB)

Wykaz jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. (plik doc 68KB)

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2018

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2018 (plik doc 48KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP