Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na 2021 r.

Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

 1. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej 2021 (plik doc 60KB)
 2. Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne 2021 (plik doc 61KB)
 3. Wykaz Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia 2021 (plik doc 35KB)
 4. Wykaz placówek tymczasowego schronienia 2021 (plik pdf 108KB)
 5. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2021 (plik xls 181KB)
 6. Baza instytucji przemoc 2021 (plik xls 413KB)

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na 2020 r. (plik xls 375KB)

Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Wykaz podmiotów realizujących programy koreksyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r. (plik doc 64KB)

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2020 r. (plik doc 34KB)

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2020 r. (plik xls 177KB)

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2020 r. (plik doc 41KB)

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2020 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2020 r. (plik doc 52KB)

Wykaz podmiotów realizujących programy koreksyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019 r. (plik doc 65KB)

Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie na 2019 r. (plik doc 33KB)

Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2019

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie małopolskim na 2019 (plik xls 173KB)

Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie na 2019 (plik doc 39KB)

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2019

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej na 2019 (plik doc 48KB)

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na luty 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na luty 2019 r. (plik xls 337KB)

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na styczeń 2018 r.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie - stan na styczeń 2018 r. (plik xls 327KB)

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2018 (plik xls 135KB)

Rejestr placówek zapewniających tymczasowe schronienie

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Rejestr placówek zapewniających tymczasowe schronienie (plik docx 24KB)

Wykaz jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie. (plik doc 68KB)

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2018

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2018 (plik doc 48KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP