Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Punkt informacyjno-konsultacyjny

DYŻURY W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ODBYWAJĄ SIĘ W CZWARTKI W GODZ: OD 15:00 - 17:00 Z WYŁĄCZENIEM MIESIĘCY WAKACYJNYCH
LIPIEC-SIERPIEŃ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ


Przyjmują, specjaliści:

PRACOWNIK SOCJALNY:
Dyżur w godz. 15:00-17:00

PRAWNIK:
1. Michał Szymczyk w godzinach 15:00 - 17:00

PSYCHOLOG- PSYCHOTERAPEUTA
1. Adrianna Kaputa w godzinach 15:00 - 17:00


TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ:
1. Arkadiusz Kusztykiewicz co drugą środę miesiąca w godz. 12:00-15:00

Na spotkania z ww. specjalistami proszę umawiać się za pośrednictwem pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju lub dzwoniąc pod nr tel. 12-284-15-66

Na terenie Gminy Kłaj funkcjonuje także Interdyscyplinarny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zajmujący się ww. problematyką spotkania zespołu odbywają się raz na kwartał w godz. od 12:00 do 14:00 w siedzibie GOPS w Kłaju

Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP