Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Uchwała NR XXII.148.2012 Rady Gminy Kłaj z dn. 26 czerwca 2012r

Data publikacji: 2017-01-09

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłaj

Załączniki:

  1. Uchwała NR XXII.148.2012 Rady Gminy Kłaj z dn. 26 czerwca 2012r (plik pdf 943KB)

Druki - stypendia

Data publikacji: 2012-07-21

Poniżej w załącznikach znajduje się:
- wniosek
- katalog kosztów kwalifikowanych do refundacji
- oświadczenie o braku gruntów powyżej 1ha przeliczeniowego
- oświadczenie o gruntach
- oświadczenie o dochodzie jednorazowym
- wzór pełnomocnictwa dla pełnoletniego ucznia.

Załączniki:

  1. Wzór pełnomocnictwa pełnoletniego ucznia (plik pdf 314KB)
  2. Oświadczenie jednorazowy dochód (plik pdf 89KB)
  3. Oświadczenie o nie posiadaniu gruntu powyżej 1hap (plik pdf 183KB)
  4. Oświadczenie o posiadaniu gruntów powyżej 1hap (plik pdf 181KB)
  5. Wydatki kwalifikowany do refundacji stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)
  6. Wniosek stypendium 2021/2022 (plik pdf 292KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP