Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Nowy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r., wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W załączeniu aktualny wzór wniosku oraz załączników do wniosku.

Załączniki:

 1. Nowy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (plik pdf 291KB)
 2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01 (plik pdf 86KB)
 3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02 (plik pdf 84KB)
 4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03 (plik pdf 84KB)
 5. Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę tlektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych - ZKDR-04 (plik pdf 90KB)

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018r. można wnioskować o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny! Uwaga! zmienione zostały formularze wniosków.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny.
Karta elektroniczna ma formę aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych.

Czytaj całość publikacji "Elektroniczna Karta Dużej Rodziny"

Załączniki:

 1. mKDR (plik pdf 2881KB)
 2. ZKDR-04 - objaśnienia do wypełniania (plik pdf 351KB)

Karta Dużej Rodziny - zniżki dla rodzin wielodzietnych

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

Szczegółowy katalog dostępnych zniżek znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny - zniżki dla rodzin wielodzietnych"

Załączniki:

 1. Wzór oświadczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej (plik pdf 82KB)
 2. Wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej (plik pdf 82KB)
 3. Wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki (plik pdf 83KB)
 4. Wniosek KDR (plik pdf 199KB)
 5. Załącznik ZKDR_04 (plik pdf 84KB)
 6. Instrukcja jak wypełnić elektroniczny wniosek o wydanie karty w formie elektronicznej. (plik pdf 2881KB)
 7. Objaśnienie do wypełnienia załącznika ZKDR-04 (plik pdf 351KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP