Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2021 roku.

Data publikacji: 2020-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f043c870-578f-4139-ba56-4a0821a56f64

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. Zal. 7 wzór umowy GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021.pdf (plik pdf 205KB)
 2. zal. 6 wykaz osób GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 170KB)
 3. zal. 5 wykaz wykonanych usług GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 144KB)
 4. zal. 4 oświadczenie dot. grupy kapitałowej GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 162KB)
 5. zal. 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 211KB)
 6. zal. 2 oświadczenie o spełnianiu warunków GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 190KB)
 7. zal. 1 formularz ofertowy GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 218KB)
 8. SIWZ GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 2681KB)
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ (plik pdf 144KB)
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (plik pdf 104KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2020 roku.

Data publikacji: 2019-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=089ddfad-cb14-41de-acbb-381df3ea9079

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ Kłaj usługi 2020 (plik pdf 2071KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik pdf 232KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków. (plik pdf 192KB)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. (plik pdf 212KB)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. (plik pdf 164KB)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik pdf 146KB)
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. (plik pdf 171KB)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych (plik pdf 208KB)
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia obowiązków informacyjnych RODO (plik pdf 144KB)
 10. Zawiadomienie o unieważnienieu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (plik pdf 109KB)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 110KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2019 roku.

Data publikacji: 2018-12-14

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=781e0e73-df16-453c-be6e-34d3098591d0

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ Kłaj usługi 2019 (plik pdf 2379KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik pdf 391KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków (plik pdf 286KB)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (plik pdf 416KB)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (plik pdf 70KB)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik pdf 43KB)
 7. Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierownaych do realizacji zamówienia publicznego (plik pdf 72KB)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych (plik pdf 859KB)
 9. Protokol z otwarcia ofert Klaj usługi opiekuncze 2019 (plik pdf 98KB)
 10. Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.12.2018 r. (plik pdf 98KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2018 roku.

Data publikacji: 2017-12-12

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3e1e61c9-619f-454f-b8ca-660741fd92b6

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. Protokół z otwarcia ofert Kłaj usługi opiekuńcze 2018 (plik pdf 798KB)
 2. SIWZ Kłaj usługi 2018 (plik pdf 2036KB)
 3. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (plik pdf 498KB)
 4. Zał Nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dortyczące spełnienia warunków (plik pdf 352KB)
 5. Zał Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik pdf 419KB)
 6. Zał Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik pdf 356KB)
 7. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik pdf 352KB)
 8. Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (plik pdf 375KB)
 9. Zał Nr 7 - Wzór umowy (plik pdf 423KB)
 10. Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.12.2017 (plik pdf 128KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2017 roku.

Data publikacji: 2016-12-13

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=80efc243-8870-44d0-9a6e-60b00bc36409&path=2016%5c12%5c20161213%5c365973_2016.html

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ 13-12-2016 (plik pdf 2313KB)
 2. Informacja z otwarcia ofert z dn 22-12-2016 (plik pdf 86KB)
 3. Informacja o wyniku postępowania z dn 27-12-2016 (plik pdf 199KB)
 4. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (plik docx 21KB)
 5. Zał Nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dortyczące spełnienia warunków (plik docx 18KB)
 6. Zał Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik docx 19KB)
 7. Zał Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (plik docx 16KB)
 8. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik docx 16KB)
 9. Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (plik docx 18KB)
 10. Zał Nr 7 - Wzór umowy (plik docx 28KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2016 roku.

Data publikacji: 2015-12-15

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=343504&rok=2015-12-15

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania z dn. 29-12-2015 (plik pdf 128KB)
 2. SIWZ 15-12-2015 (plik pdf 1879KB)
 3. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik docx 17KB)
 4. Zał Nr 2 do SIWZ - art.22 (plik docx 17KB)
 5. Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24 (plik docx 17KB)
 6. Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (plik docx 18KB)
 7. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (plik docx 18KB)
 8. Zał Nr 6 do SIWZ - Wykaz osób (plik docx 15KB)
 9. Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy (plik docx 18KB)
 10. Zał Nr 8 do SIWZ Umowa (plik docx 28KB)

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestnika projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "

Data publikacji: 2015-04-17

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursu prawa jazdy kat. B (plik pdf 1379KB)
 2. Protokół kurs prawo jazdy (plik pdf 79KB)

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego pn. " Powalczmy o przyszłość "

Data publikacji: 2015-04-10

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1918KB)
 2. Protokół sporządzony na okoliczność zestawienia złożonych ofert (plik pdf 224KB)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkoleniowej w ramach aktywnej integracji dla uczestników projektu systemowego pn. "Powalczmy o przyszłość"

Data publikacji: 2015-03-13

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1841KB)
 2. Protokół z wyboru oferty (plik pdf 86KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2015 roku

Data publikacji: 2015-02-03

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=24154&rok=2015-02-03

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ 03-02-2015 (plik pdf 1414KB)
 2. Informacja o wyniku postępowania (plik pdf 893KB)
 3. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik docx 18KB)
 4. Zał Nr 2 do SIWZ - art. 22 (plik docx 15KB)
 5. Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24 (plik docx 15KB)
 6. Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (plik docx 16KB)
 7. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (plik docx 17KB)
 8. Zał Nr 6 do SIWZ- Wykaz osób (plik docx 15KB)
 9. Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy (plik docx 16KB)
 10. Zał Nr 8 do SIWZ Umowa (plik docx 27KB)

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy przez psychologa.

Data publikacji: 2014-12-30


W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "Powalczmy o przyszłość", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy przez psychologa.

Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 158KB)
 2. Formularz ofertowy (plik pdf 35KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych w 2015 roku

Data publikacji: 2014-12-29

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=420890&rok=2014-12-29

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ 29-12-2014 (plik pdf 1315KB)
 2. Informacja o unieważnieniu przetargu (plik pdf 238KB)
 3. Zał Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik docx 17KB)
 4. Zał Nr 2 do SIWZ - art. 22 (plik docx 15KB)
 5. Zał Nr 3 do SIWZ - art. 24 (plik docx 15KB)
 6. Zał Nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa (plik docx 17KB)
 7. Zał Nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (plik docx 17KB)
 8. Zał Nr 6 do SIWZ- Wykaz osób (plik docx 15KB)
 9. Zał Nr 7 do SIWZ - podwykonawcy (plik docx 16KB)
 10. Zał. Nr 8 do SIWZ Umowa (plik docx 27KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"

Data publikacji: 2014-10-16

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=345152&rok=2014-10-16

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

W dn. 20.10.2014 dodano plik - odpowiedź na pytania.

Załączniki:

 1. SIWZ (plik pdf 2412KB)
 2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (plik pdf 113KB)
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (plik pdf 48KB)
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (plik pdf 39KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy (plik pdf 52KB)
 6. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych głównych usług (plik pdf 37KB)
 7. Załącznik nr 6 - Formularz dotyczący podwykonawców (plik pdf 33KB)
 8. Załącznik nr 7 - Wzór umowy (plik pdf 650KB)
 9. Odpowiedź na pytania (plik pdf 192KB)
 10. Informacja o wyniku postępowania (plik pdf 406KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na "Zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej"

Data publikacji: 2014-07-09W załączniku znajdują się szczegółowe informacje

Załączniki:

 1. SIWZ i załączniki (plik pdf 2871KB)
 2. Informacja o wyniku postępowania (plik pdf 90KB)

Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej

Data publikacji: 2014-07-03

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "Powalczmy o przyszłość", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia.

Czytaj całość publikacji "Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na zorganizowanie zajęć dla uczestników Programu Aktywności Lokalnej"

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia (plik PDF 4685KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu

Data publikacji: 2014-05-23


Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. SIWZ i załączniki (plik pdf 2039KB)
 2. Załączniki nr: 4,5,6,7,8 do SIWZ (plik pdf 343KB)
 3. Informacja o wyniku postępowania (plik pdf 92KB)

Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dla uczestników projektu"

Data publikacji: 2014-05-13


Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia (plik PDF 7339KB)

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny

Data publikacji: 2014-04-11


W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "POWALCZMY O PRZYSZŁOŚĆ" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozpoznania rynku na: Pełnienie funkcji Asystenta Rodziny dla 2 rodzin

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - pełnienie funkcji Asystenta Rodziny (plik pdf 4501KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu

Data publikacji: 2013-12-13

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

 1. Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty (plik pdf 233KB)
 2. Ogłoszenie (plik pdf 691KB)
 3. SIWZ (plik pdf 2598KB)
 4. Komunikat PAL (plik pdf 342KB)
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn 18-12-2013 (plik pdf 801KB)
 6. Komunikat z dn 20-12-2013 (plik pdf 148KB)
 7. Ogłoszenie z dn 20-12-2013 (plik pdf 817KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

Data publikacji: 2013-12-09

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 608KB)
 2. SIWZ (plik pdf 2354KB)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 71KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu Powalczmy o przyszłość.

Data publikacji: 2013-11-18

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 1450KB)
 2. SIWZ (plik pdf 3625KB)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 8436KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu

Data publikacji: 2013-11-07

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 779KB)

Komunikat w sprawie postępowania przetargowego na: Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość".

Data publikacji: 2013-11-07

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. Komunikat (plik pdf 252KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie: listopad - do 31 grudnia 2013r

Data publikacji: 2013-11-07

Szczegóły w załącznikach

Załączniki:

 1. SIWS (plik pdf 2365KB)
 2. Ogłoszenie (plik pdf 801KB)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 71KB)

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu Powalczmy o przyszłość

Data publikacji: 2013-11-05

Szczegóły w załączniku

Załączniki:

 1. SIWZ (plik pdf 2877KB)
 2. Ogłoszenie (plik pdf 802KB)
 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 253KB)
 4. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania. (plik pdf 158KB)

Ogłoszenie w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji projektu

Data publikacji: 2013-11-04

Szczegóły w załącznikach

Ogłoszenie znajduje się na stronie:
Ogłoszenie

Załączniki:

 1. SIWZ (plik pdf 4046KB)
 2. Ogłoszenie (plik pdf 219KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu

Data publikacji: 2013-11-04

SIWZ w załączniku.

Ogłoszenie znajduje się na stronie
Ogłoszenie

Załączniki:

 1. SIWZ poprawiony (plik pdf 4168KB)
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pdf 227KB)
 3. Unieważnienie postępowania (plik pdf 57KB)

Komunikat o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Data publikacji: 2013-10-30

Dotyczy unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach IV edycji Projektu "Powalczmy o przyszłość"

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Komunikat o unieważnieniu postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (plik pdf 280KB)

Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na "Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu"

Data publikacji: 2013-10-28

Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

 1. Rozeznanie rynku i oszacowanie wartości zamówienia na (plik PDF 17692KB)
 2. Oszacowanie wartości zamówienia (plik PDF 16234KB)
 3. Formularz - oferta cenowa (plik PDF 2132KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej realizacji w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość"

Data publikacji: 2013-08-23

Szczegółowe informacje w załączniku

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej realizacji w ramach projektu (plik pdf 475KB)

Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu systemowego

Data publikacji: 2013-08-12

Świadczenie usług z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej-realizacji w ramach projektu Powalczmy o przyszłość.Projekt realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji Społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.SIWZOgłoszenie

Zapytania ofertowego w celu rozeznania wartości zamówienia. Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy w ramach procesu rekrutacji do IV edycji Projektu

Data publikacji: 2013-03-25


Dokładne informacje na temat zapytania ofertowego w załącznikach

Załączniki:

 1. Oferta cenowa formularz (plik pdf 271KB)
 2. Informacje na temat zapytanie ofertowego - przeprowadzenie indywidualnej diagnozy psychologicznej (plik pdf 792KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -

Data publikacji: 2012-12-27

Szczegółowe informacje w poniższym załączniku

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01 stycznia - do 31 grudnia 2013 (plik pdf 83KB)

Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia 2013

Data publikacji: 2012-12-13

Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w okresie od 01 stycznia - 31 grudnia 2013.
Nr zgłoszenia: 507400 - 2012; data zamieszczenia:13.12.2012

Załączniki:

 1. SIWZ Usługi opiekuńcze 2013 (plik doc 127KB)
 2. SIWZ Usługi opiekuńcze 2013 (plik pdf 2343KB)
 3. Ogłoszenie o zamówieniu GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2013 (plik pdf 788KB)
 4. Umowa na usługi - wzór (plik pdf 105KB)

Przetarg w sprawie świadczenia usług z zkaresu aktywizacji społeczno zawodowej - Realizacja Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-28Szczegółowe informacje oraz specyfikacja w załącznikach

Załączniki:

 1. Specyfikacja - Program Aktywności Lokalnej (plik doc 283KB)
 2. Ogłoszenie - Program Aktywności Lokalnej (plik PDF 7704KB)
 3. Specyfikacja - Program Aktywności Lokalnej (plik PDF 35377KB)
 4. Wyniki postępowania (plik pdf 116KB)

Wyniki przetargu w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-13W załączniku znajduje się wynik przetargu na zadanie świadczenia usług z zakresu aktywizacji społęczno-zawodowej w ramach projektu "Powalczmy o przyszłość"

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku przetargu (plik pdf 412KB)

Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-03Szczegółowe informacje oraz specyfikacja w załącznikach

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF 2961KB)
 2. Specyfikacja zamówienia (plik PDF 8940KB)
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP