Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Powrót

Projekt "Inkubator włączenia społecznego"

Data publikacji: 2021-09-10

Poszukiwanie, kreowanie i promowanie rozwiązań, które mogą podnieść jakość życia mieszkańców to jedno z najważniejszych zadań nowoczesnej polityki społecznej. Aby tego dokonać poszukujemy osób, organizacji i instytucji, które bazując na własnych doświadczeniach, ale też na chęci zmiany, potencjale współpracy i otwartości wspólnie z nami tworzą warunki do rozwoju innowacji społecznych.

 

Zachęceni sukcesem projektów „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” i „Inkubator Dostępności”, uruchomiliśmy projekt INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Naszym celem jest większa skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki mechanizmowi grantowemu możliwa będzie inkubacja (opracowanie, testowanie, upowszechnianie) nowych, zalążkowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym.

CO WAŻNE!

  • Inkubator ma zasięg ogólnopolski.
  • Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie 60 innowacyjnych rozwiązań z czego 6 najlepszych będziemy rekomendować do upowszechniania w skali kraju.
  • Innowacje społeczne będą wspierane poprzez udzielanie grantu (średnia wartość 49.000zł, maksymalna 100.000zł ) na tworzenie i testowanie nowych rozwiązań oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
  • Grant pokrywa 100% wydatków niezbędnych do przetestowania innowacji (nie jest wymagany wkład własny) i rozliczany jest w sposób uproszczony (bez dokumentów finansowych).
  • Innowatorem może zostać zarówno osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, podmioty publiczne i prywatne. 
  • Odbiorcami i uzytkownikami nowych rozwiązań będą osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem (min. z powodu wieku, niepełnosprawności, miejsca zamieszkania czy statusu na rynku pracy).
  • Nabór wniosków w konkursie ma charakter ciągły (do wyczerpania alokacji).

 

Szczegółowe informacje znajdziedzie Państwo pod linkiem:

https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/o-projekcie

Film instruktażowy dotyczący Inkubatora: https://www.youtube.com/watch?v=GUXqAoxF_Mg

Załączniki:

  1. Ulotka projektu Inkubatora Włączenia Społecznego (plik pdf 1287KB)
  2. Ulotka Newsletter_IWS (plik pdf 2326KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP