Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Powrót

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-26

Informujemy, że od 1 września 2021 do 15 września 2021 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2021/2022.

Wymagania:
- złożenie wniosku o przyznanie stypendium.
- dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto,
- dołączenie do wniosku wymaganych dokumentów min. dokumentów o dochodach wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie (dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku czyli z sierpnia 2021 r.),

Informacje dodatkowe:
Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Celem stypendium jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie im pokonywania barier w dostępie do edukacji.
Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać osobiście w GOPS lub ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju (www.gopsklaj.pl).

Dodatkowe informacje na temat stypendium szkolnego udzielają wyznaczeni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju pod telefonem nr: 12 284 15 66

Załączniki:

  1. Wniosek do stypendium 2021/2022 (plik pdf 292KB)
  2. Oświadczenie jednorazowy dochód (plik pdf 89KB)
  3. Klauzula informacyjna (plik pdf 115KB)
  4. Wzór pełnomocnictwa dla pełnoletniego ucznia (plik pdf 314KB)
  5. Oświadczenie o nieposiadaniu gruntów (plik pdf 183KB)
  6. Oświadczenie o posiadaniu gruntów (plik pdf 181KB)
  7. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP