Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Powrót

Zmiana w zasadach funkcjonowania GOPS w Kłaju

Data publikacji: 2020-11-03

Informuję, że w związku z opublikowaniem w dniu 2 listopada 2020 Rozporządzenia Rady Ministrów regulującym min. sprawy związane z przejściem pracy urzędów publicznych na system pracy zdalnej, podjąłem decyzję o zmianie trybu załatwiania bieżących spraw, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Informuję, że od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów. Jednocześnie informuję, że nie przerywamy pracy i będziemy robić wszystko, aby terminowo realizować wszystkie przydzielone nam zadania.

W siedzibie Ośrodka będą prowadzone rotacyjnie dyżury wyznaczonych pracowników, natomiast pozostali pracownicy będą wykonywali swoje obowiązki z domów. Proszę liczyć się z połączeniami z nieznanych Państwu lub zastrzeżonych numerów telefonów i kontaktem e-mailowym lub z wykorzystaniem elektronicznych platform komunikacyjnych, jaki będą z państwem nawiązywać pracownicy jednostki. W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ewentualności podszywania się osób trzecich pod pracowników naszego Ośrodka (np. w celu wyłudzenia danych osobowych, w tym danych wrażliwych), należy natychmiast przerwać rozmowę i zweryfikować sprawę dzwoniąc na stacjonarny numer GOPS - 12 284 15 66.
Osobista wizyta w Ośrodku i bezpośredni kontakt z pracownikiem będą możliwe wyłącznie w sytuacjach absolutnie wyjątkowych i bezwzględnie tego wymagających, przy zachowaniu wszelkich zaostrzonych rygorów sanitarnych. Zasadność takiej wizyty musi być uprzednio uzgodniona telefonicznie z dyżurującymi pracownikami, a jej termin dotrzymany.
Zachęcamy do załatwiania spraw zdalnie poprzez:
- platformę E-PUAP,
- e-mail: gops@klaj.pl
- kontakt telefoniczny: 12 284 15 66 lub
w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, 500+ i funduszu alimentacyjnego
12 284 48 50
Korespondencja kierowana do Ośrodka Pomocy Społecznej może być przesyłana pocztą tradycyjną lub składana w skrzyni umieszczonej przed wejściem głównym do budynku B Urzędu Gminy w godzinach pracy jednostki. Osoby chcące otrzymać potwierdzenie złożenia pisma proszone są o wpisanie na piśmie krótkiej informacji na ten temat i podanie swojego adresu poczty elektronicznej.
Celem wprowadzonych zmian jest wypełnienie obowiązku zmiany organizacji pracy jednostki wynikającego z opublikowanego Rozporządzenia Rady Ministrów, ale przede wszystkim zapewnienie ciągłości funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej na wypadek wystąpienia ogniska zakażenia, oraz ochrona klientów przed możliwością i skutkami zachorowania.
Proszę Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji i bezwarunkowe dostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń.
Dyrektor GOPS w Kłaju
Bogdan Czyż


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP