Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Dziecko w rodzinie z problemem przemocy" (26.07.2021)

Data publikacji: 2021-07-26

Jakie wyróżniamy rodzaje przemocy wobec dzieci? Jakie są skutki - krótko i długoterminowe - doświadczania przez nie przemocy? Jakie są zadania bezpiecznego rodzica?

Szerzej o powyższych zagadnieniach, już 26 lipca br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online), opowie Agnieszka Łukowiak, psycholożka "Niebieskiej Linii" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://us02web.zoom.us/j/81352573134

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie. Ze względów technicznych decyduje kolejność wejść (limit uczestników: 100 osób).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 

Dobry Start 300+ , spotkanie z ekspertem ZUS

Data publikacji: 2021-07-23

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia możesz złożyć tylko elektronicznie:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
 • przez bankowość elektroniczną
 • na portalu empatia.mpips.gov.pl

Jeśli nie masz profilu PUE ZUS, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebie.

Zapraszamy: termin 12 sierpnia 2021 roku  godz. 10:00 - 14:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

Kampania edukacyjna Przemoc - Uzależnienie - Współuzależnienie

Data publikacji: 2021-07-15

W imieniu Ogólnopolskiego Pogotowia "Niebieska Linia" IPZ oraz Fundacji Batorego serdecznie zapraszamy do zapoznania się zarówno z materiałami filmowymi, jak i broszurami, jakie powstały w ramach kampanii edukacyjnej Przemoc - Uzależnienie - Współuzależnienie.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem umieszczonym poniżej:

https://www.niebieskalinia.pl/7108-kampania-edukacyjna-przemoc-uzaleznienie-wspoluzaleznienie

Uwaga!!, zmiany w programie "Dobry Start" (300+)

Data publikacji: 2021-07-12

Szanowni Państwo,

od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez:

 

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • numerze telefonu komórkowego,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
 • nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • w placówce ZUS,
 • w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji.

 

Ważne strony internetowe:

4 czerwca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny

Data publikacji: 2021-05-28

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 4 czerwca tj. piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Data publikacji: 2021-05-13

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych ), po wykazaniu interesu faktycznego (wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług GOPS w Kłaju), ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Wniosek zawiera:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym lub cyfrowym;

3) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;

4) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności poniżej.

Czytaj całość publikacji "Wniosek o zapewnienie dostępności"

Załączniki:

 1. Wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci (plik pdf 127KB)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wielickiego

Data publikacji: 2021-04-08

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Załączniki:

 1. Informacja na temat bezpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 191KB)

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

Data publikacji: 2021-03-30

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów, dotyczących problemów natury architektonicznej, cyfrowej, bądź informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktu z naszym ośrodkiem. Osobą kontaktową ds. dostępności jest Anna Synowiec, a.synowiec@klaj.pl. Adres do korespondencji: Kłaj 652; 32-015 Kłaj, telefon: 12 284-15-66.

Ważna informacja ! Wracają ograniczenia w obsłudze bezpośredniej interesantów GOPS

Data publikacji: 2021-03-26

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  Zgodnie z apelem Premiera i Ministra Zdrowia z dnia 25-03-2021, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się również dobrem zatrudnionych w GOPS urzędników, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju wprowadza od dnia 29 marca 2021 do dnia 9 kwietnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące adresy i numery telefoniczne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652

32-015 Kłaj

adres e-mail: gops@klaj.pl

Sprawy dotyczące:

Pomocy Społecznej, Przemocy, Stypendiów  itp. tel.: 12 284 15 66;  tel/fax 12 284 31 30

 

Sprawy dotyczące:

Świadczeń Rodzinnych ,Programu 500+, Alimentów  itp. tel.: 12 284 48 50

 

Uwaga - Beneficjenci programu 500+

 

Wnioski w formie papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do budynku. Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępnego na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

W przypadku wystąpienia braków formalnych lub błędów we wnioskach pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych będą umawiać się z Państwem telefonicznie celem ich poprawienia lub uzupełnienia.

Kontakt osobisty z pracownikami GOPS będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Data publikacji: 2021-03-26

Jeśli posiadacie Państwo certyfikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, proszę złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem jednego z poniższych portali :

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez ePUAP

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (VI)"

Data publikacji: 2021-03-18

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (VI)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku, oraz pod nr tel. 12 289-70-34 i efs@pupwieliczka.pl

Załączniki:

 1. Promocja RPO VII (plik docx 62KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP