Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wielickiego

Data publikacji: 2021-04-08

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Załączniki:

 1. Informacja na temat bezpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 191KB)

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

Data publikacji: 2021-03-30

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów, dotyczących problemów natury architektonicznej, cyfrowej, bądź informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktu z naszym ośrodkiem. Osobą kontaktową ds. dostępności jest Anna Synowiec, a.synowiec@klaj.pl. Adres do korespondencji: Kłaj 652; 32-015 Kłaj, telefon: 12 284-15-66.

Ważna informacja ! Wracają ograniczenia w obsłudze bezpośredniej interesantów GOPS

Data publikacji: 2021-03-26

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  Zgodnie z apelem Premiera i Ministra Zdrowia z dnia 25-03-2021, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się również dobrem zatrudnionych w GOPS urzędników, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju wprowadza od dnia 29 marca 2021 do dnia 9 kwietnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące adresy i numery telefoniczne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652

32-015 Kłaj

adres e-mail: gops@klaj.pl

Sprawy dotyczące:

Pomocy Społecznej, Przemocy, Stypendiów  itp. tel.: 12 284 15 66;  tel/fax 12 284 31 30

 

Sprawy dotyczące:

Świadczeń Rodzinnych ,Programu 500+, Alimentów  itp. tel.: 12 284 48 50

 

Uwaga - Beneficjenci programu 500+

 

Wnioski w formie papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do budynku. Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępnego na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

W przypadku wystąpienia braków formalnych lub błędów we wnioskach pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych będą umawiać się z Państwem telefonicznie celem ich poprawienia lub uzupełnienia.

Kontakt osobisty z pracownikami GOPS będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Data publikacji: 2021-03-26

Jeśli posiadacie Państwo certyfikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, proszę złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem jednego z poniższych portali :

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez ePUAP

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (VI)"

Data publikacji: 2021-03-18

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (VI)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku, oraz pod nr tel. 12 289-70-34 i efs@pupwieliczka.pl

Załączniki:

 1. Promocja RPO VII (plik docx 62KB)

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Data publikacji: 2021-01-29

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r.: 

 • drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
 • a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj całość publikacji "Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku"

Załączniki:

 1. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 158KB)
 2. Krótki informator 500+ (plik pdf 179KB)
 3. Plakat 500+ (plik pdf 1513KB)
 4. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Błędne koło, czyli cykle przemocy domowej" (25.01.2021)

Data publikacji: 2021-01-25

Badania wykazały, że związki, w których występuje przemoc, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu. Nierzadko to właśnie cykliczność wyżej wymienionych faz sprawia, że osobom pokrzywdzonym trudno jest podjąć działania mające na celu zatrzymanie przemocy.

Jakie są to cykle? Co zrobić, by je zatrzymać?

Na to pytanie, już 25 stycznia br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online) odpowie Agnieszka Łukowiak, psycholożka "Niebieskiej Linii" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://us02web.zoom.us/j/2550136465

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie. Ze względów technicznych decyduje kolejność wejść (limit uczestników: 100 osób).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Informacja na temat rejestracji na szczepienia przeciw covid-19 w NZOS w Kłaju

Data publikacji: 2021-01-22

W dniu 22.01 rozpoczęły się zapisy na szczepienia grupy 70+. Ze względu na ograniczoną dostępność szczepionek Pacjenci, którym nie udało się zarejestrować na konkretny termin szczepienia mają możliwość zgłosić chęć zaszczepienia drogą elektroniczną: przez infolinię oraz formularz na stronie internetowej.

1. INFOLINIA: 989 (która w przypadku braku wolnych terminów oddzwoni do pacjenta, jeśli pojawią się nowe dawki szczepionki i nowe terminy szczepień)
 
2. FORMULARZ ONLINE na stronie internetowejhttps://szczepimysie.pacjent.gov.pl/   (Każda osoba, która wypełni formularz zostanie telefonicznie poinformowana o możliwości rejestracji na konkretny termin szczepienia.)

W wypełnieniu formularza online mogą pomóc pracownicy rejestracji NZOZ w Kłaju osobiście lub telefonicznie.

 

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłaj na lata 2021 - 2030

Data publikacji: 2021-01-20

Szanowni Państwo

W związku z prowadzonymi obecnie pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłaj na lata 2021 – 2030, zwracamy się z uprzejmą prośbą do podmiotów oraz organizacji z terenu Gminy Kłaj o wypełnienie ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuW1iluJ0cRdkgim28Xy0LS4IfWCu-kLj4dQxZqTDYKJ14yA/viewform

Czas wypełniania ankiety nie powinien zająć więcej jak 20 min.
Poza standardowymi danymi adresowymi prosilibyśmy o zamieszczenie krótkiej charakterystyki Państwa działalności i głównych jej obszarów.

Dla ułatwienia procesu wprowadzania danych proponujemy wcześniejsze przygotowanie opisu maksymalnie trzech najistotniejszych działań, przyczyniających się do skutecznego promowania realizowanej misji lub podstawowego przedmiotu działalności. Każde działanie proszę opisać maksymalnie w 20 zdaniach. Ankieta daje możliwość wklejania wcześniej przygotowanego teksu w wersji elektronicznej, co zdecydowanie przyśpiesza pracę.

W związku z napiętym harmonogramem, uprzejmie prosimy
o przesłanie niezbędnych danych w terminie do 29 stycznia br. Z góry serdecznie Państwu dziękujemy za  okazaną pomoc i współpracę.

 

Strategia jest dokumentem systemowym, którego obowiązek posiadania nakłada na Gminę ustawa o pomocy społecznej. Powinna ona w sposób kompleksowy opisywać zasoby dostępne na terenie gminy.

 

 

Z Poważaniem
Bogdan Czyż
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-12-23

W dniu 24 grudnia 2020 r. (wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny (dzień wolny przysługujący za święto przypadające w sobotę 26 grudnia).
Za utrudnienia przepraszamy.

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w 2021 roku.

Data publikacji: 2020-12-07

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f043c870-578f-4139-ba56-4a0821a56f64

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. Zal. 7 wzór umowy GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021.pdf (plik pdf 205KB)
 2. zal. 6 wykaz osób GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 170KB)
 3. zal. 5 wykaz wykonanych usług GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 144KB)
 4. zal. 4 oświadczenie dot. grupy kapitałowej GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 162KB)
 5. zal. 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 211KB)
 6. zal. 2 oświadczenie o spełnianiu warunków GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 190KB)
 7. zal. 1 formularz ofertowy GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 218KB)
 8. SIWZ GOPS Kłaj usługi opiekuńcze 2021 (plik pdf 2681KB)
 9. Załącznik nr 8 do SIWZ (plik pdf 144KB)
 10. Zawiadomienie o unieważnieniu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (plik pdf 104KB)

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Przemoc seksualna w bliskich relacjach" (16.11.2020)

Data publikacji: 2020-11-16

Jakie zachowania i sytuacje mogą świadczyć o przemocy seksualnej w bliskich relacjach? Co przeżywa osoba pokrzywdzona i jak te doświadczenia mogą wpłynąć na jej dalsze życie? Na czym polega pomoc osobie pokrzywdzonej przemocą seksualną?

O tym, już 16 listopada br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online) o godz. 19.00 opowie Wioletta Karłowicz-Dul, psycholożka "Niebieska Linia" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://zoom.us/j/99602713009?pwd=emhkdHczMDhjL1F3bk4xdkxJV1Azdz09

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Co czuje dziecko-świadek przemocy?" (09.11.2020)

Data publikacji: 2020-11-09

Jak się czuje dziecko-świadek przemocy, jakie stany i emocje przeżywa? Jakie konsekwencje w jego zachowaniu możemy obserwować? Czy te doświadczenia będą miały znaczenie dla jego rozwoju i życia?

O tym, już 9 listopada br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online) opowie Maja Kuźmicz, psycholożka "Niebieska Linia" IPZ.

Rejestracja na spotkanie możliwa jest w dniu wydarzenia o godz. 19:00.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0ucO6uqT8pE9YAlCEDF-mRlrD76rX9t0cl

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

Apel! Poszukujemy wolontariuszy.

Data publikacji: 2020-11-03

W związku z przystąpieniem do realizacji rządowego programu Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów, a także apelem Wojewody Małopolskiego związanym z koniecznością pilnego wsparcia etatowych kadr Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju poszukuje wolontariuszy, którzy mogliby pomóc w działaniach na rzecz seniorów i osób przebywających w całodobowych jednostkach opieki stacjonarnej, zmagających się obecnie z problemami związanymi z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS - CoV-2.
Apelujemy do ludzi wrażliwych, o wielkim sercu, którzy dysponują wolnym czasem,
o zgłaszanie swoich kandydatur do pracy w charakterze wolontariusza. Każda nawet najmniejsza deklaracja pomocy jest obecnie bardzo cenna i może okazać się rozwiązaniem dla czyichś problemów. Jeśli możesz zrobić komuś starszemu zakupy lub wykupić recepty, aby ten mógł uniknąć wychodzenia z domu, albo masz więcej czasu i chciałbyś wesprzeć pracę całodobowej instytucji opiekuńczej, w której brakuje obecnie personelu, koniecznie do nas zadzwoń lub napisz. Na Twoje zgłoszenie czekamy pod telefonem: 12 284 15 66 lub emailem: gops@klaj.pl.

Zmiana w zasadach funkcjonowania GOPS w Kłaju

Data publikacji: 2020-11-03

Informuję, że w związku z opublikowaniem w dniu 2 listopada 2020 Rozporządzenia Rady Ministrów regulującym min. sprawy związane z przejściem pracy urzędów publicznych na system pracy zdalnej, podjąłem decyzję o zmianie trybu załatwiania bieżących spraw, w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Informuję, że od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi klientów. Jednocześnie informuję, że nie przerywamy pracy i będziemy robić wszystko, aby terminowo realizować wszystkie przydzielone nam zadania.

Czytaj całość publikacji "Zmiana w zasadach funkcjonowania GOPS w Kłaju"

Infolinia dla Seniorów potrzebujących wsparcia

Data publikacji: 2020-10-28

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie
i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

Czytaj całość publikacji "Infolinia dla Seniorów potrzebujących wsparcia "

Od 21 października zmiana w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

Data publikacji: 2020-10-20

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, od dnia 21 października Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie zamknięty dla obsługi bezpośredniej.

Obsługa odbywa się zdalnie. Urzędnicy dostępni są telefonicznie i w ten sposób pomagają w wypełnieniu wniosków lub pism oraz wyjaśniają w jaki sposób można je wysłać do urzędu drogą elektroniczną. Sprawy można załatwiać przez e-mail oraz ePUAP.

Jedynie w sytuacjach wyjątkowych, w których konieczny jest kontakt z pracownikiem merytorycznym, prosimy o zgłaszanie telefoniczne i umawianie spotkań.

Czytaj całość publikacji "Od 21 października zmiana w funkcjonowaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju"

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2020/2021

Data publikacji: 2020-08-31

Informujemy, że od 1 września 2020 do 15 września 2020 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2020/2021.

Czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2020/2021"

Załączniki:

 1. Wniosek stypendium (plik pdf 291KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik pdf 115KB)
 3. Oświadczenie grunty 1 hektar przeliczeniowy - nie posiada (plik pdf 183KB)
 4. Oświadczenie grunty 1 hektra przeliczeniowy - nie posiada (plik pdf 181KB)
 5. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)
 6. Wzór pełnomocnictwa (plik pdf 314KB)

Małopolska Niania 2.0

Data publikacji: 2020-07-23

Weź udział w projekcie "Małopolska Niania 2.0" i skorzystaj z dofinansowania kosztów zatrudnienia Niani.
Jakie wsparcie możesz uzyskać?
Dofinansowanie kosztów zatrudnienia Niani przez okres 12 miesięcy, wsparcie podstawowe: 1850 zł , wsparcie podwyższone 2600 zł.
Kto może skorzystać ?
Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat z Małopolski. Przebywający na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim wychowawczym, chcący powrócić do pracy. Pracujący, którym wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dzieckiem umożliwi utrzymanie zatrudnienia.
Szczegółowe informacje w załącznikach

Załączniki:

 1. Małopolska Niania 2.0 (plik pdf 4747KB)
 2. Regulamin naboru (plik pdf 492KB)
 3. Pismo ROPS (plik pdf 1457KB)
 4. Załącznik 1 Wniosek (plik pdf 343KB)
 5. Załącznik 2 Lista gmin (plik pdf 231KB)
 6. Załącznik 3 Wzór promesy (plik pdf 135KB)
 7. Załącznik 4 Wzór umowy o powierzenie grantu (plik pdf 274KB)
 8. Załącznik 5 Wzór Umowy uaktywniającej (plik pdf 247KB)
 9. Załącznik 6 Wzór rezygnacji (plik pdf 115KB)

Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Data publikacji: 2020-04-20

Dom nie zawsze i nie dla każdej osoby jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doświadczają przemocy domowej. Dlatego też Recznik Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami z "Niebieskiej Linii" IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotował plan awaryjny oraz informacje użyteczne w pandemii dla tych wszystkich, którym w czterech ścianach dzieje się krzywda.

Jeśli wiesz, że możesz doświadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeśli zdarzy się coś złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójść.

Czytaj całość publikacji "Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową"

Załączniki:

 1. Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową (plik pdf 444KB)

Przeciwdziałanie przemocy domowej

Data publikacji: 2020-04-20

Izolacja, w jakiej żyjemy od jakiegoś czasu, a także kwarantanna, jakiej poddani się niektórzy z nas, mają niebagatelny wpływ na wszystkich, ale szczególnie dotykają rodzin w kryzysie. W obecnej sytuacji ofiara przemocy domowej nie ma, dokąd uciec ani gdzie się skryć.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie przypomnieć, że wciąż można korzystać ze wsparcia jakie oferuje Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jeśli szukasz kontaktu w tej sprawie zadzwoń pod numer (12)284-15-66.

Czytaj całość publikacji "Przeciwdziałanie przemocy domowej"

Harcerze-wolontariusze z pomocą potrzebującym

Data publikacji: 2020-03-24

Uprzejmie informujemy, że chęć współpracy z władzami gminy oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju zadeklarowali harcerze z Kłaja zrzeszeni w Wielickim Hufcu ZHP. Pełnoletni harcerze i instruktorzy chętnie pomogą zrobić zakupy lub wykupić leki osobom, które ze względu na obecne ograniczenia epidemiczne mają problemy z zabezpieczeniem najbardziej podstawowych potrzeb.
Pomoc harcerzy-wolontariuszy adresowana jest przede wszystkim do osób starszych, chorych i niedołężnych, nie korzystających z usług opiekuńczych zorganizowanych przez GOPS, którym rodzina lub sąsiedzi nie są w stanie takiej pomocy zapewnić.

Czytaj całość publikacji "Harcerze-wolontariusze z pomocą potrzebującym"

OGRANICZENIA DOSTĘPU DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁAJU

Data publikacji: 2020-03-18

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od 16 marca 2020 roku do odwołania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju został wyłączony z bezpośredniej obsługi klientów. W spawach o charakterze wyjątkowym sposób niezbędnego kontaktu z interesantem będziemy uzgadniać telefonicznie. Jednocześnie zapewniamy, że pomimo ograniczeń kadrowych dokładamy wszelkich starań, aby świadczenia przyznane decyzjami zostały terminowo wypłacone.

Czytaj całość publikacji "OGRANICZENIA DOSTĘPU DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁAJU"

Zagrożenie epidemiologiczne - informacja i zalecenia

Data publikacji: 2020-03-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju uprzejmie informuję, że zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego mieszkańcy gminy Kłaj objęci kwarantanną, borykający się z problemami finansowymi oraz seniorzy i osoby niepełnosprawne, którym rodzina lub osoby z ich otoczenia nie są w stanie pomóc, mogą zgłaszać do naszego Ośrodka sprawy dotyczące potrzeby zabezpieczenia pomocy w formie posiłków lub produktów żywnościowych. Pracownicy Ośrodka, po zweryfikowaniu takich informacji przekażą ją do realizacji odpowiednim służbom .
Prosimy o stosowanie się do wszystkich komunikatów i zaleceń wydawanych przez rząd, wojewodę i służby epidemiologiczne. Więcej informacji na temat zagrożenia i zaleceń w tym zakresie mogą państwo uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób w roli asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Data publikacji: 2020-02-14

W związku z zamiarem realizacji na terenie gminy Kłaj programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju poszukuje osób, które byłyby zainteresowane podjęciem pracy lub dodatkowego zatrudnienia w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób w roli asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej."

Załączniki:

 1. Ogłoszenie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (plik pdf 778KB)

Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób do specjalistycznych usług opiekuńczych

Data publikacji: 2020-02-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju zatrudni osobę/osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób chorych psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób do specjalistycznych usług opiekuńczych"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zatrudnieniu osoby/osób so specjalistycznych usług opiekuńczych (plik pdf 1642KB)

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON w całej Małopolsce

Data publikacji: 2020-01-22

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - system obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON.

od 1 stycznia 2020 roku wniosek dotyczący dofinansowaniu turnusu rehabilitacyjnego a także przedmiotów ortopedycznych aplikujący o dofinansowanie ze środków PFRON może złożyć przez internet - bez wychodzenia z domu, 365 dni w roku.Plakat wniosek onlineLogo

Załączniki:

 1. Informacje (plik pdf 174KB)

Darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców oraz nauczycieli, dotyczący budowaniu relacji Rodzic-Dziecko.

Data publikacji: 2020-01-07

GOPS w Kłaju zaprasza na darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców i nauczycieli opartych na wiedzy i doświadczeniu Jaspera Juula światowej sławy terapeuty rodzinnego i pedagoga. Będziemy rozmawiali o budowaniu relacji RODZIC-DZIECKO - porozmawiamy o budowaniu poczucia własnej wartości u dzieci, nie zapominając także o sobie, o sztuce mówienia "Nie" i to w dodatku z czystym sumieniem; zmierzymy się z pojęciem i rozumieniem agresji.

Czytaj całość publikacji "Darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców oraz nauczycieli, dotyczący budowaniu relacji Rodzic-Dziecko. "

Darmowy cykl 4 spotkań dla rodziców oraz nauczycieli, dotyczący budowaniu relacji Rodzic-Dziecko.

GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2020 roku.

Data publikacji: 2019-12-09

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=089ddfad-cb14-41de-acbb-381df3ea9079

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Załączniki:

 1. SIWZ Kłaj usługi 2020 (plik pdf 2071KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik pdf 232KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków. (plik pdf 192KB)
 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. (plik pdf 212KB)
 5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej. (plik pdf 164KB)
 6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik pdf 146KB)
 7. Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. (plik pdf 171KB)
 8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych (plik pdf 208KB)
 9. Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia obowiązków informacyjnych RODO (plik pdf 144KB)
 10. Zawiadomienie o unieważnienieu przedmiotowym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (plik pdf 109KB)
 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 110KB)

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - system obsługi wsparcia (SOW)

Data publikacji: 2019-10-09

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił SOW - System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

System SOW jest obecnie wdrażany na bardzo szeroką skalę w jednostkach samorządu powiatowego nie tylko na terenie województwa małopolskiego, a także w całej Polsce. W Małopolsce do Systemu Obsługi Wsparcia przystąpiły już wszystkie 22 powiaty.

System Obsługi Wsparcia
System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby z Niepełnosprawnościami, a także jednostki działające na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami mogą elektronicznie składać wnioski dotyczące wsparcia finansowego ze środków PFRON. System ten umożliwia Osobom z Niepełnosprawnościami i podmiotom działającym na ich rzecz szybki i sprawny proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego. Jednocześnie pozwala na sprawną weryfikację wniosków osób indywidualnych i instytucji na etapie przyznawania dofinansowań i co też ważne badanie skuteczności wydatkowania środków PFRON.

Czytaj całość publikacji "Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami - system obsługi wsparcia (SOW)"

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2019/2020

Data publikacji: 2019-08-21

Informujemy, że od 1 września 2019 do 15 września 2019 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2019/2020.

Czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2019/2020"

Załączniki:

 1. Wniosek do stypendium (plik pdf 298KB)
 2. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego (plik pdf 237KB)

Informacja dotycząca programu "500+"

Data publikacji: 2019-06-12

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE 500+
OD 1 LIPCA 2019 R. MOŻNA SKŁADAĆ JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ


W WERSJI PAPIEROWEJ WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ DOPIERO
OD 1 SIERPNIA 2019 R.


Od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o świadczenie 500+ będzie można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. - za pośrednictwem platformy PUE ZUS, @Empatia, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, a wnioski w wersji papierowej - od 1 sierpnia 2019 r. składać będzie można w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.

Czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca programu "500+""

Załączniki:

 1. Informacja dotycząca programu 500+ (plik pdf 123KB)

Zakończył się projekt Małopolski e-senior

Data publikacji: 2019-03-28

W listopadzie 2018 r. informowaliśmy o rozpoczęciu projektu Małopolski e-senior" realizowanym przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju. Obecnie mamy zaszczyt poinformować, że z końcem marca br. projekt dobiegł końca. W ramach podjętych działań utworzone zostały trzy grupy seniorów zainteresowanych podnoszeniem kompetencji cyfrowych. Łącznie w cotygodniowych zajęciach brało udział 27 osób w wieku 65+. Odbyło się 15 dwugodzinnych spotkań dla każdej z grup. Szkolenia odbywały się w Szkole Podstawowej w Szarowie oraz w Sali Konferencyjno - Szkoleniowej Urzędu Gminy Kłaj.

Czytaj całość publikacji "Zakończył się projekt Małopolski e-senior"

Ogłoszenie stowarzyszenia SPES - Roczne stypendum dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.

Data publikacji: 2019-03-04

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych

Załączniki:

 1. Ogłoszenie stowarzyszenia SPES - Roczne stypendum dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. (plik pdf 281KB)

II edycja projektu pn. Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

Data publikacji: 2019-01-28

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "II edycja projektu pn. Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Załączniki:

 1. Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej (plik pdf 293KB)

Petycja

Data publikacji: 2018-11-27

§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czytaj całość publikacji "Petycja"

Mapa żłobków i klubów dziecięcych.

Data publikacji: 2018-08-24

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych , mapę żłobków i klubów dziecięcych - narzędzie służące rodzicom w wieku do lat 3 do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych.
Na ww. mapie oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji, w tym: dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2018/2019

Data publikacji: 2018-08-17

Informujemy, że od 1 września 2018 do 15 września 2018 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2018/2019.

Czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2018/2019"

Małopolski Tele-Anioł

Data publikacji: 2018-07-31

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Czytaj całość publikacji "Małopolski Tele-Anioł "

Program "Dobry Start", 300 zł na ucznia

Data publikacji: 2018-07-03

Od 1 lipca 2018 r. ruszył nowy rządowy program Dobry Start - 300 zł, czyli jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.

Natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne w szkole lub w przedszkolu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać:
- od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
- od 1 sierpnia w wersji papierowej w następujących miejscach:

w Sekcji ds. Świadczeń Rodzinnych GOPS w Kłaju,
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Informujemy, że wnioskodawcy którzy złożyli wniosek drogą elektroniczną lub wnioskodawcy którzy podali adres e-mail w tradycyjnym wniosku papierowym, zostaną poinformowani o przyznaniu świadczenia na podaną skrzynkę. PROSIMY O NIEODPOWIADANIE NA PRZESŁANĄ WIADOMOŚĆ!, zminimalizuje to ryzyko podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.


V Senioralia - zakończenie rekrutacji

Data publikacji: 2018-05-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju informuje że w dniu 29-05-2018r. została zakończona rekrutacja do projektu Małopolski e-senior, w ramach którego będą prowadzone bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców naszej gminy powyżej 65 roku życia.

V Senioralia

Data publikacji: 2018-05-23

Szanowni Państwo 30 czerwca 2018r. odbędą się V Ogólnopolskie Senioralia, które
z roku na rok gromadzą coraz więcej osób 60+ z całej Polski. W tym roku odbędą się one
w Krakowie, a w programie przewidziana jest Msza Św. W kościele Mariackim, pochód (parada) przez Rynek Główny do Kina kijów, gdzie odbędą się ciekawe wykłady. Podczas Senioraliów będzie również możliwość wykonania bezpłatnych badań: słuchu, wzroku oraz ogólnych przesiewowych. Nie zabraknie konkursów z nagrodami i innych atrakcji, jak chociażby Pokaz Mody Stylowych Seniorek oraz potańcówka z DJ Wiką (szczegółowy program uroczystości znajdziecie Państwo w załączniku).
Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystościach proszone są o uzupełnienie indywidulanych formularzy zgłoszeniowych, które znajdują się w załączniku, bądź które można pobrać w tut. GOPS. Po uzupełnieniu formularza prosimy o dostarczenie go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w terminie do dnia 11 czerwca 2018r. - osoba do kontaktu Kamila Bączkowska

Załączniki:

 1. V Senioralia - Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 1302KB)

Nowa polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 plus

Data publikacji: 2018-04-16

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+); w przypadku, gdy osoba uprawniona lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Polski w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Czytaj całość publikacji "Nowa polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z programu Rodzina 500 plus"

Projekt e-Senior

Data publikacji: 2018-04-16

Ruszyła rekrutacja do projektu "Małopolski e-Senior" który, jest realizowany na terenie gminy Kłaj przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres
od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

Czytaj całość publikacji "Projekt e-Senior"

Załączniki:

 1. Artykuł OKS luty 2018 (plik pdf 130KB)
 2. Oferta dla firm - broszura (plik pdf 788KB)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w postępowaniach dotyczących świadczenia 500+

Data publikacji: 2018-03-20

W przypadku gdy rodzina ubiega się o przyznanie świadczenia 500+, a członek rodziny mieszka lub pracuje w państwie członkowski UE, EOG lub w Szwajcarii - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przygotował ulotkę informacyjną. Ulotka znajduje się w umieszczonym poniżej załączniku.

Załączniki:

 1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w postępowaniach dotyczących świadczenia 500+ (plik pdf 166KB)

OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

Data publikacji: 2018-02-13

Z końcem ubiegłego roku Gmina Kłaj podpisała Porozumienie z Stowarzyszeniem MANKO o Partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. W związku z powyższym zamówione zostały Ogólnopolskie Karty Seniora, które na podstawie wypełnionego formularza może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 lat
i posiada pełna zdolność do czynności prawnych. "Ogólnopolska Karta Seniora" jest bezpłatną kartą imienną. Karta uprawnia Seniorów do skorzystania z oferowanych przez firmy oraz prywatne przedsiębiorstwa, będące Partnerami Programu rabatów, zniżek oraz ofert specjalnych w tym m.in. bezpłatnych wejść innych promocji (lista firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się pod adresem www.glosseniora.pl ).
Na grudniowym spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju wydano ponad 50 kart osobom spełniającym kryteria programu. Obecnie karty wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach specjalnego dyżuru pełnionego na rzecz Seniorów naszej Gminy tj. w każdy wtorek od 15.00 do 17.00. Osoba do kontaktu : Kamila Bączkowska 12-284-15-66.

Kolejne działania nad którymi obecnie pracujemy to pozyskanie firm i przedsiębiorstw działających na terenie Naszej Gminy, które zechcą uczestniczyć jako Partnerzy Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Poniżej publikujemy zaproszenie do współpracy w Programie, zachęcając jednocześnie do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pragniemy nadmienić, że zainteresowani przedsiębiorcy znacznie przyczynią się do wsparcia aktywizacji osób starszych z terenów Naszej Gminy. Uczestnictwo w Programie wiązać się będzie z promocją firm, wpisem partnerów na listę honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora, otrzymaniem Certyfikatu Programu oraz naklejek Programu do oznaczenia lokalu.

Kamila Bączkowska

Załączniki:

 1. Oferta dla Firm - broszura (plik pdf 788KB)

Informacja o wyniku postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2018 roku.

Data publikacji: 2017-12-28

Szczegóły w poniższym załączniku

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku postępowania (plik pdf 128KB)

APEL DO MIESZKAŃCÓW - BEZPIECZNA ZIMA 2017/2018

Data publikacji: 2017-12-04

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym, nieodłącznie związanym z możliwością wystąpienia niskich temperatur i długotrwałych intensywnych opadów śniegu, zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców gminy Kłaj o współpracę z władzami samorządowymi i samorządem mieszkańców gminy Kłaj, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją, w zakresie wykrywania sytuacji, które mogą skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa niektórych osób i rodzin z naszego terenu.

Czytaj całość publikacji "APEL DO MIESZKAŃCÓW - BEZPIECZNA ZIMA 2017/2018"

Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2017/2018

Data publikacji: 2017-08-18

Informujemy, że od 1 września 2017 do 15 września 2017 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2017/2018.

Czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne (socjalne) w roku szkolnym 2017/2018"

Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy - Świadczenia Rodzinne , Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenie Wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2017-07-27

Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia wychowawcze, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne na nowy okres 2017/2018.

Czytaj całość publikacji "Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy - Świadczenia Rodzinne , Fundusz Alimentacyjny oraz Świadczenie Wychowawcze (500+)"

Wyjątkowa oferta pracy dla bezrobotnych!

Data publikacji: 2017-05-19

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. czeka na bezrobotnych, którzy chcą założyć własną firmę.
Bezpłatnie uczy podstaw biznesu i daje 25 00 złotych na start!
Nabór przedłużony do: 19.05.2017
więcej na stronie:
https://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow/ogloszenia-iv-nabor.html

Projekt "Dobry czas na Biznes"

Data publikacji: 2017-04-04

Do 28 kwietnia 2017 roku Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjmuje zgłoszenia do projektu Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny. W ramach projektu można otrzymać szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow. Zapraszamy !!!

"Czy wliczamy dochód ze świadczeń rodzinnych i 500+ do PITu ?" - wyjaśnienie.

Data publikacji: 2017-02-21

Informujemy, że wypłacane:
- Świadczenia rodzinne, w tym świadczenia opiekuńcze.
- Świadczenie wychowawcze (500+)
- Świadczenie alimentacyjne.

Nie podlegają rozliczeniu w Urzędzie Skarbowym!

W związku z powyższym GOPS w Kłaju, nie wydaje deklaracji PIT.

Zaproszenie na spotkanie w ramach projektu

Data publikacji: 2017-01-26

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne powyżej 30 roku życia na spotkanie odnośnie bezzwrotnej dotacji do 24,5 tys. na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Projektu DOBRY CZAS NA BIZNES-KOM, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2017 r o godz.12:00 w siedzibie GOPS - Kłaj 652. Zaproszenie na spotkanie w ramach projektu

Spotkanie w ramach projektu "DOBRY CZAS NA BIZNES-KOM" - bezzwrotna dotacja do 24,5 tys. na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Data publikacji: 2016-12-05

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR) S.A. zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne powyżej 30 roku życia na spotkanie z prezentacją i konsultacjami odnośnie Projektu DOBRY CZAS NA BIZNES-KOM - bezzwrotna dotacja do 24,5 tys. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 07 grudnia 2016 o godz.13:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, Kłaj 652.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Szczegóły na o projekcie na stronie http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow

APEL DO MIESZKAŃCÓW - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI

Data publikacji: 2016-11-30

Wielkimi krokami zbliża się sezon zimy, nieodłącznie związany z możliwością wystąpienia niskich temperatur i długotrwałych intensywnych opadów śniegu. Zważywszy na to, zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców gminy o współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju i Policją, w zakresie wykrywania sytuacji, które mogą skutkować zagrożeniem dla bezpieczeństwa niektórych osób i rodzin z naszego terenu.


Życiowe doświadczenie uczy, że dla wielu osób (zwłaszcza bezdomnych, niezaradnych życiowo, starszych czy niepełnosprawnych) spadki temperatur lub opady śniegu mogą być poważnym problemem lub stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Każdego roku dowiadujemy się z prasy, radia i telewizji o przykładach ludzkiej obojętności, które przyczyniły się do jakiegoś dramatu, a nawet czyjejś śmierci. Nie dopuśćmy do tego, aby kiedykolwiek na naszym terenie doszło do tragedii, której wspólnymi siłami można było zapobiec.


Może w Państwa najbliższym otoczeniu żyje samotny człowiek, którym nikt się nie interesuje, a wyraźnie sobie nie radzi. Być może ktoś inny przeżywa kryzys finansowy i do tej pory nie był w stanie zakupić sobie opału. Oczekujemy na Państwa wrażliwość wyrażaną zgłaszaniem do GOPS lub do Policji wszelkich przypadków, które rodzą Państwa zaniepokojenie. Każdy tego typu sygnał starannie zbadamy i podejmiemy odpowiednie kroki zaradcze.


Informacje takie należy zgłaszać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju ul. Płachcińskiego 652, telefonicznie na numer 12 284 15 66 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: gops@klaj.pl. Całodobowo sygnały o konieczności podjęcia pilnej interwencji przyjmuje Policja tel. 997 lub (w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia) Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112.


Dodatkowo informuję, że na stronie internetowej naszego ośrodka pod adresem www.gopsklaj.pl na bieżąco publikowane są i będą wszystkie istotne informacje dotyczące dostępnych u nas form pomocy oraz adresy instytucji, które świadczą specjalistyczną pomoc dla osób szczególnie zagrożonych skutkami zimy (np. dla osób bezdomnych).
Z góry dziękuję Państwu za zrozumienie i współpracę.

Bogdan Czyż - Kierownik GOPS w Kłaju

II nabór do projektu Dobry Czas na Biznes

Data publikacji: 2016-11-25

Już 30 listopada 2016 rozpocznie się II nabór do projektu Dobry Czas na Biznes. W ramach projektu można otrzymać szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow lub w Punkcie Informacyjnym w Wieliczce, przy ul. Sikorskiego 5.

Jednocześnie zapraszamy osoby zainteresowane na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 grudnia 2016 r. o g.13:00 w siedzibie GOPS Kłaj.

Nabór do projektu "Dobry czas na biznes"

Data publikacji: 2016-10-12

Już 10 października 2016 r. ruszył I nabór do projektu Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny. W ramach projektu można otrzymać szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow. Zapraszamy !!!Nabór do projektu

Świadczenia rodzinne na Facebooku!

Data publikacji: 2016-09-07

Informujemy, że od września 2016 r. funkcjonuje Fanpage na Facebooku Sekcji Świadczeń Rodzinnych GOPS w Kłaju pod adresem:

https://www.facebook.com/Sekcja-%C5%9Awiadcze%C5%84-Rodzinnych-GOPS-w-K%C5%82aju-309912832691247/

Zachęcamy do polubienia strony, dzięki czemu na bieżąco będą Państwo otrzymywać informacje dot. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i stypendiów.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017:

Data publikacji: 2016-08-30

Od dnia 1 września 2016 r. w siedzibie Świadczeń Rodzinnych GOPS w Kłaju rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2016/2017.
Wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Czytaj całość publikacji "KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ZASIŁKI RODZINNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017:"

Załączniki:

 1. Rodzaje i wysokość świadczeń (plik pdf 110KB)

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+)

Data publikacji: 2016-08-30

Osoby pobierające świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia GOPS w Kłaju o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do pobieranych świadczeń.

Czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+)"

Załączniki:

 1. INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (PROGRAM RODZINA 500+) (plik pdf 86KB)

Stypendia socjalne dla uczniów na rok szkolny 2016/2017

Data publikacji: 2016-08-19

Informujemy, że od 1 września 2016 do 15 września 2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2016/2017.

Czytaj całość publikacji "Stypendia socjalne dla uczniów na rok szkolny 2016/2017"

Załączniki:

 1. Oświadczenie o jednorazowym dochodzie (plik pdf 193KB)
 2. Wzór pełnomocnictwa dla pełnoletniego ucznia (plik pdf 314KB)
 3. Oświadczenie o nie posiadaniu gruntów powyżej 1hap (plik pdf 183KB)
 4. Oświadczenie o posiadaniu gruntów powyżej 1hap (plik pdf 181KB)
 5. Wydatki kwalifikowane do refundacji (plik pdf 237KB)
 6. Wniosek (plik pdf 697KB)
 7. Instrukcja wypełnienia wniosku (plik pdf 765KB)

Nabór do projektu "Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego"

Data publikacji: 2016-07-25

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Nabór do projektu "Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego""

Dzięki 500 plus

Data publikacji: 2016-07-08


Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

Filmy są dostępny pod adresem:
http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=8516

Nabór do projektu "Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego"

Data publikacji: 2016-07-08

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu Rozpocznij od nowa! -  projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego realizowanego przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czytaj całość publikacji "Nabór do projektu "Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego""

Załączniki:

 1. Plakat projektu (plik pdf 1608KB)

Uwaga na próby oszustw i wyłudzania danych od klientów programu 500 +

Data publikacji: 2016-04-13

W związku z ostrzeżeniem przesłanym do wszystkich gmin województwa Małopolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie Pana Jacka Kowalczyka i pismem Dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2016 roku informującym o pojawiających się próbach wyłudzania pieniędzy za pobranie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego, a także ujawnione oszustwa i próby wyłudzania danych od osób ubiegających się o świadczenia 500+ przekazujemy informacje, które mogą uchronić Państwa od skutków tych nieuczciwych działań:

- Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wpłatę świadczenia 500 plus nie pobiera za to opłat - wypełnianie i składanie wniosków jest całkowicie bezpłatne.

- Żadna z instytucji zaangażowanych w składanie wniosków o wypłatę świadczenia 500 plus nie żąda od swoich klientów podawania lub potwierdzania drogą mailową lub SMS-ową danych takich jak: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego, PESEL, miejsce zamieszkania czy przekazywania innych tego typu wrażliwych informacji.

- Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku otrzymania maila lub SMS-a z prośbą o kliknięcie linka lub odesłanie SMS-a. Nie należy na nie reagować - może to być próba oszustwa, wyłudzenia danych lub zainfekowania komputera.

- W gminie Kłaj w celu usprawnienia komunikacji z klientami przyjęto zasadę, że kontakt SMS jest dopuszczalny tylko w celu poinformowania klienta o biegu sprawy (np. o możliwości odbioru wydanej decyzji czy terminie wypłaty świadczenia). Nigdy nie będziemy od Państwa żądać podania jakichkolwiek informacji zwrotnych.

- Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę czy odbywa się to przy pomocy bezpiecznego połączenia (w przeglądarce internetowej najczęściej świadczy o tym zamknięta kłódka na pasku z adresem strony, z której korzystamy).

- Przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku o wypłatę 500 plus najlepiej bezpośrednio wchodzić na stronę banku lub innej instytucji zaangażowanej w program, ewentualnie skorzystać z bezpiecznej strony: https://rodzina500plus.gov.pl/

- Jeśli w wyglądzie strony cokolwiek wzbudzi państwa zaniepokojenie, przed zalogowaniem się do systemu transakcyjnego należy skontaktować się z konsultantem infolinii.

- Aby uniknąć zainfekowania komputera niebezpiecznymi wirusami, należy korzystać z legalnego oprogramowania i regularnie je aktualizować. Trzeba też dbać o bezpieczeństwo własnego komputera poprzez stosowanie aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz firewalla. Jeżeli tylko jest to możliwe, podczas korzystania z bankowości internetowej należy używać własnego komputera

- Jeżeli link z otrzymanej wiadomości został już otwarty podano jakiekolwiek dane na stronie internetowej przypominającej serwis transakcyjny/stronę związaną z programem 500 plus itp. należy niezwłocznie skontaktować się z konsultantem banku.

Bogdan Czyż
Kierownik GOPS w Kłaju

BUS 500+

Data publikacji: 2016-04-11

logo

W dniu 13 kwietnia 2016 r. w Kłaju na parkingu obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach od 12:45 do 14.45 będzie stał BUS 500+.
W miejscu postoju pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie będą udzielać informacji dotyczących świadczenia wychowawczego 500+.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby do spotkania z pracownikami MUW.

Ważna informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+

Data publikacji: 2016-03-31

logo

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (z kryterium dochodowym 800,00 zł na osobę w rodzinie lub 1200,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne) nie załączają do wniosku żadnych zaświadczeń z urzędu skarbowego i ZUS o wysokości dochodu i składkach zdrowotnych.
Wszystkie informację GOPS będzie pozyskiwał za pomocą systemów informatycznych. Pod uwagę będą brane dochody z roku 2014.

Czytaj całość publikacji "Ważna informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze 500+"

Już wkrótce rusza nabór wniosków w programie 500+

Data publikacji: 2016-03-25

logo

Jak już wcześniej informowaliśmy, kilka dni po świętach czyli od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, który został wyznaczony przez Wójta Gminy Kłaj do realizacji tego zadania, rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, potocznie nazywanego świadczeniem 500+. Jest to zupełnie nowa forma wsparcia wprowadzona przez polski rząd w celu poprawy sytuacji ekonomicznej rodzin wychowujących dzieci.

Czytaj całość publikacji "Już wkrótce rusza nabór wniosków w programie 500+"

WNIOSKI DO PROGRAMU RODZINA 500+ - JUŻ DOSTĘPNE !!!

Data publikacji: 2016-03-11

logo


Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+) dla mieszkańców Gminy Kłaj można już pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju ( Parter + II Piętro w Sekcji Świadczeń Rodzinnych) w godzinach pracy Ośrodka.

Druki wniosków dostępne są także w wersji elektronicznej.

http://www.gopsklaj.pl/druki,swiadczenie_wychowawcze,0,0,0,gops_klaj,0.html

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500+) wnioski będzie można składać od 01.04.2016 r.

Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa sprawy załatwiane były szybko. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią całego wniosku (w tym z zawartym w nim pouczeniem) i o jego precyzyjne wypełnienie (wraz z załącznikami), a będzie to sprzyjać szybkości załatwienia sprawy.

Dla ułatwienia kontaktu z Państwem, w razie potrzeby dodatkowych wyjaśnień, prosimy o wpisywanie we wniosku (choć nie jest to obowiązkowe) numeru telefonu kontaktowego.

Plan wdrożenia programu 500+ w Gminie Kłaj

Data publikacji: 2016-03-02

Poniżej prezentujemy najistotniejsze informacje dotyczące wdrożenia programu 500+ na terenie Gminy Kłaj:

* Wnioski w sprawie przystąpienia do programu dostępne będą od dnia 14 marca 2016 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju. Można je będzie również pobrać ze strony internetowej Ośrodka www.gopsklaj.pl oraz ze strony internetowej gminy www.klaj.pl;

* Od dnia 1 kwietnia br. wnioski będzie można składać u wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju - Kłaj 652 (Parter + II Piętro w Sekcji Świadczeń Rodzinnych) w godzinach pracy Ośrodka.

* Dodatkowo w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia br. we wszystkie dni robocze, dla usprawnienia przyjmowania wniosków (zwłaszcza od osób pracujących na pierwszą zmianę) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju będą prowadzone dyżury popołudniowe (od godz. 15.00 do godz. 19.00);

*Wnioski dotyczące przystąpienia do programu 500+ w formie elektronicznej będą mogły składać również:
- Osoby dysponujące zewnętrznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - za pośrednictwem platformy e-puap, lub platformy usług elektronicznych ZUS - pue.zus.pl;
- Osoby posiadające konta w banku PKO BP (lub innych polskich bankach, jeśli te do tego czasu uruchomią taką usługę) - za pośrednictwem swojego banku;

* Osoby, które złożą wnioski do dnia 15 kwietnia 2016 roku otrzymają decyzje i wypłatę należnych świadczeń za m-c kwiecień do końca kwietnia br.

* Osoby, które złożą wnioski po dniu 15 kwietnia 2016 roku otrzymają decyzję i wypłatę świadczeń za m-c kwiecień w najbliższym możliwym terminie po 1 maja 2016 roku.

* Wszystkie osoby, które złożą wnioski do dnia 1 lipca 2016 roku otrzymają wypłatę należnych im świadczeń z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

* Osoby, które złożą wnioski po 1 lipca 2016 roku otrzymają wypłatę należnych im świadczeń tylko od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania).

* Osoby, które nie zamierzają ubiegać się o świadczenie na pierwsze dziecko (świadczenie uzależnione od dochodu rodziny) nie wypełniają załączników do wniosku dotyczących ich sytuacji materialnej i majątkowej.

* Osoby, które mają zamiar ubiegać się o świadczenie również na pierwsze dziecko zobowiązane będą do złożenia odpowiednich oświadczeń dotyczących sytuacji majątkowej i dochodów nie podlegających opodatkowaniu (np. dobrowolne alimenty, praca dorywcza itp.)

* Dokładne informacje o programie 500+ i uprawnieniach z niego wynikających można uzyskać dzwoniąc w dni robocze na wojewódzką infolinię programu 500+ tel. 12 392 15 83 (w godz. 8.00 do 17.00) lub do Sekcji Świadczeń Rodzinnych GOPS w Kłaju pod numer 12 284 48 50 (w godz. od 7.00 do 15.00).

* Wszystkie istotne informacje o programie 500+ dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/ oraz na bieżąco publikowane będą na stronach internetowych www.gopsklaj.pl oraz www.klaj.pl.

Zachęcamy do skorzystania z oferowanej pomocy dla rodzin z dziećmi .

Kontynuujemy działania w ramach lokalnego programu Dobra pora dla Seniora

Data publikacji: 2016-02-26

W poprzednim roku wdrożyliśmy nowe zadnie dofinansowane z budżetu Wojewody Małopolskiego - Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu pomocy osobom w wieku 60+( ...)

Czytaj całość publikacji "Kontynuujemy działania w ramach lokalnego programu Dobra pora dla Seniora"

Bezpłatna pomoc doradcy podatkowego dla seniorów

Data publikacji: 2016-02-26

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca do końca kwietnia br. w każdy wtorek w godzinach od 15.00-17.00 w Gminnym Punkcie Informacyjnym dla Seniorów działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju będzie można bezpłatnie skorzystać z pomocy księgowego w zakresie doradztwa podatkowego i rozliczenia należnych ulg w ramach rocznych zeznań podatkowych PIT. Pomoc ta jest kierowana szczególnie do seniorów znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej. Ze względu na ograniczenia czasowe dyżurów, zainteresowanych tego typu pomocą zapraszamy po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju tel. 12 284 15 66.
Bliższe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej gminy Kłaj i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz u pracowników GOPS w godzinach pracy Ośrodka.

Ogłoszenie o wydawaniu żywności

Data publikacji: 2016-02-19

W dn. 26.02.2016 odbędzie się wydawanie żywności osobom, które mają skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju.

Wydawanie odbędzie się w Środowiskowym Domu Samopomocy WDK Gruszki, w godzinach 11:00 - 17:00
Żywność proszę odebrać w danym dniu.

Poszukujemy kandydatów na rodziny wspierające

Data publikacji: 2016-02-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju poszukuje rodzin z terenu gminy Kłaj, w pełni wydolnych wychowawczo, odnoszących sukcesy w zakresie prowadzenia domu i wychowania dzieci, zainteresowanych podjęciem długofalowej współpracy z naszym Ośrodkiem we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi.

Czytaj całość publikacji "Poszukujemy kandydatów na rodziny wspierające"

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

Data publikacji: 2016-01-08

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To system zniżek dla rodzin +3 zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Karta ułatwia rodzinom +3 dostęp do kultury, aktywnego spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Do współpracy w ramach Karty Dużej Rodziny mogą przystąpić podmioty niezależnie od sektora, czy jego wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zniżki mogą oferować instytucje publiczne, przedsiębiorcy prywatni, stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty.

Czytaj całość publikacji "Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny"

Załączniki:

 1. Informator (plik pdf 896KB)

Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego świadczenia - Złotówka za złotówkę

Data publikacji: 2015-12-28

Aby uzyskać prawo do zasiłku rodzinnego, a tym samym i dodatków do tego świadczenia, należy spełnić m.in. kryterium dochodowe.
Świadczenia te przysługują bowiem wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza progu określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Czytaj całość publikacji "Od 1 stycznia 2016 r. zmiany w ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego świadczenia - Złotówka za złotówkę"

Świadczenie rodzicielskie - nowe wsparcie dla rodziców od 2016 r.

Data publikacji: 2015-12-28

Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców, którzy do tej pory nie mogli liczyć na zasiłek macierzyński. Od początku 2016 roku studenci, osoby bezrobotne oraz zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły przez rok otrzymać 1000 zł miesięcznie na dziecko.

Czytaj całość publikacji "Świadczenie rodzicielskie - nowe wsparcie dla rodziców od 2016 r."

Wszystko o prawach pacjenta i możliwościach korzystania ze środków PFRON - zapraszamy na spotkanie

Data publikacji: 2015-12-11

Uprzejmie informujemy , że w najbliższy poniedziałek 14 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 na Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Kłaj odbędzie się prelekcja dotycząca praw pacjenta i możliwości korzystania ze środków będących w dyspozycji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pierwszą część prelekcji poprowadzą przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia . Oprócz szerokiej informacji o prawach pacjenta i możliwościach korzystania z wszystkich przysługujących nam uprawnień związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym , dowiemy się również o uprawnieniach szczególnych , które przysługują niektórym grupom pacjentów takich jak np. bezpłatne leki, korzystanie ze świadczeń bez skierowania, czy też pobyt w sanatorium.
W trakcie prelekcji i zaraz po jej zakończeniu pracownicy NFZ będą bezpłatnie przydzielać zainteresowanym mieszkańcom dostęp do ZIP. ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dzięki rejestracji i uzyskanemu dostępowi do ZIP zyskasz min.
- Szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych.
- Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
- Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.

Na drugą część spotkania zaplanowano prelekcję pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, który przedstawi możliwości korzystania z różnego rodzaju dofinansowań i refundacji dostępnych dla osób niepełnosprawnych, które są realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Poniedziałkowe spotkanie informacyjne jest elementem projektu Dobra pora dla seniora realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Wojewody Małopolskiego.
Serdecznie zapraszamy

Dobra pora dla Seniora

Data publikacji: 2015-11-19

Rusza lokalny program Dobra pora dla Seniora

Podobnie jak jesień może być najpiękniejszą porą roku,
tak i starość może być najlepszym okresem życia,
w którym osiąga się życiową mądrość i czuje się prawdziwy smak życia (...)

(A. Kępiński)

Wiek dojrzały, a szczególnie starość jest etapem życia, który napawa człowieka obawą i lękiem. Często wynika to ze stereotypów, jakoby na starość człowiek stawał się społecznie nieatrakcyjny i bezużyteczny. Niestety jest tak dlatego, że ludzie starsi często spychani są na margines społeczeństwa i wykluczani z codziennego i wspólnotowego życia. W wielu rodzinach seniorzy bywają traktowani, jako nikomu niepotrzebny balast, szczególnie wtedy, gdy ze względu na pogarszający się stan zdrowia stają się niesamodzielni, wymagają wzmożonej opieki , a wzrost wydatków na leki sprawia , że w mniejszym stopniu niż wcześniej są w stanie wspierać finansowo swoich bliskich.

Czytaj całość publikacji "Dobra pora dla Seniora"

Ruszyła działalność punktu informacyjnego dla Seniorów

Data publikacji: 2015-11-19

Ruszyła działalność punktu informacyjnego dla Seniorów

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 listopada b.r. ruszyła działalność Gminnego Punktu Informacyjnego dla Seniorów, oraz osób z ich otoczenia. Utworzenie punktu jest jednym z elementów większego projektu realizowanego w gminie Kłaj dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Małopolskiego.

Czytaj całość publikacji "Ruszyła działalność punktu informacyjnego dla Seniorów "

Ogłoszenie o wydawaniu żywności.

Data publikacji: 2015-11-18

W dniu 27.11.2015 odbędzie się wydawanie żywności osobom, które mają skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wydawanie odbędzie się w Środowiskowym Domu Samopomocy WDK Gruszki, w godz. 14:00 - 17:00

Prosimy odbierać żywność w danym dniu.

Podziękowania od rodziny zaginionego

Data publikacji: 2015-11-02

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Straży pożarnej, Policji, Małopolskiej Cywilnej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w poszukiwania za pełną poświęcenia i determinacji akcję ratowniczą, która na szczęście zakończyła się pełnym sukcesem. Dzięki wspaniałej postawie i profesjonalnemu działaniu wszystkich służb nasz brat i ojciec - schorowany 65 mężczyzna nadal może cieszyć się życiem.
Szczególnie serdecznie dziękujemy Panom Krzysztofowi Iwulskiemu i Rafałowi Celaremu, którzy błyskawicznie zorganizowali swoje zastępy i niezwłocznie podjęli akcję poszukiwawczą. Jak się dowiedzieliśmy w akcji poszukiwania zaginionego brali udział min:
OSP Brzezie,
OSP KSRG Szarów,
OSP Łężkowice,
PSP Wieliczka,
Policja Niepołomice wraz z psem tropiącym,
Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawczo - Ratownicze wraz z psami tropiącymi...
Ogółem było to 45 osób i trzy psy tropiące.

Wszystkim wspaniałym ludziom zaangażowanym w pomoc jeszcze raz z całego serca dziękujemy.

Siostra i dzieci odnalezionego Eugeniusza W.

Targi pracy i edukacji w Niepołomicach

Data publikacji: 2015-10-08

W dniu jutrzejszym tj. 09.10.2015 w Niepołomicach zostaną zorganizowane targi pracy i edukacji. Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:

 1. Targi pracy i edukacji w Niepołomicach (plik pdf 1112KB)

Informacja w sprawie terminów przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 (fundusz alimentacyjny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami)

Data publikacji: 2015-08-26

Sekcja ds. Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2015/2016 są przyjmowane od 03-08-2015 r.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie terminów przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 (fundusz alimentacyjny, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami)"

Stypendia socjalne na rok szkolny 2015/2016

Data publikacji: 2015-08-24

Informujemy, że od 1 września 2015 do 15 września 2015 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2015/2016.

Czytaj całość publikacji "Stypendia socjalne na rok szkolny 2015/2016"

Załączniki:

 1. Wniosek (plik pdf 451KB)
 2. Wydatki kwalifikowane do refundacji (plik pdf 237KB)
 3. Oświadczenie w przypadku nie posiadania gruntów powyżej 1hap (plik pdf 69KB)
 4. Oświadczenie jednorazowy dochód (plik pdf 69KB)
 5. Wzór pełomocnictwa dla pełnoletniego ucznia (plik pdf 314KB)

Spotkanie informacyjne na temat oferty wsparcia ze środków Funduszy Europejskich

Data publikacji: 2015-07-30

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne na temat oferty wsparcia ze środków Funduszy Europejskich dostępnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Spotkania organizowane we współpracy z Urzędem Gminy Kłaj są adresowane, zarówno do mieszkańców, jak i instytucji działających na obszarze Gminy, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze środków nowego programu regionalnego.

Na spotkaniu zostaną omówione możliwości ubiegania się o wsparcie na:

1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez firmy, cyfryzację instytucji publicznych oraz podnoszenie konkurencyjności firm
2. realizację działań w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, naturalnego oraz transportu
3. aktywizację zawodową, społeczną oraz na projekty edukacyjne
4. rewitalizację oraz infrastrukturę społeczną.

Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia br. (wtorek) w Kłaju, Kłaj 655 (sala widowiskowa), w godzinach 10:00-13:00.

Zapisy na spotkanie odbywają się za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.fundusze.malopolska.pl

Informacja dotycząca programu PIERWSZY DZWONEK edycja 2015/2016

Data publikacji: 2015-07-09

W związku z realizacją kolejnej edycji programu pn. Pierwszy dzwonek finansowanego przez Województwo Małopolskie - informujemy wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w programie (tj. osoby, które składały deklaracje uczestnictwa w projekcie), o konieczności złożenia w GOPS w Kłaju wniosku oraz dokumentów potwierdzających sytuację dochodową rodziny (dochód netto za m-c poprzedzający złożenie wniosku).
Wnioski należy składać w siedzibie GOPS od dnia 15 lipca 2015r.
W załącznikach znajduje się wniosek, oraz szczegółowe informacje.

Załączniki:

 1. Wniosek pierwszy dzwonek (plik pdf 141KB)
 2. Informacje dla wnioskodawców - instrukcja (plik pdf 207KB)

Ogłoszenie o wydawaniu żywności.

Data publikacji: 2015-07-06

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. Żywność będzie wydawana w dniu:
10.07.2015r. od godziny 15:00 do 19:00
11.07.2015r. od godziny 10:00 do 13:00

Miejsce wydawania:
Środowiskowy Dom Samopomocy, Brzezie 338

Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej proszone są o odebranie żywności w danym dniu.

" Pierwszy dzwonek " - wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+

Data publikacji: 2015-04-30

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Kłaj do kolejnej edycji programu pn. Pierwszy dzwonek ogłoszonego i finansowanego przez Województwo Małopolskie polegającego na udzieleniu wsparcia na rok szkolny 2015/2016 dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, w zakresie zwiększenia ich szans edukacyjnych zachęcamy wszystkie rodziny które spełniają kryteria do składania deklaracji uczestnictwa w programie.
O pomoc taką będą mogły się ubiegać rodziny, wychowujące co najmniej troje dzieci, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 684 zł.
Warunkiem koniecznym uwzględniania danej rodziny w składanym przez gminę zapotrzebowaniu na dotację, jest złożenie deklaracji przystąpienia do programu wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów rodziny zbieranym w celu wstępnej weryfikacji deklaracji.
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, nie później niż do dnia 18 maja 2015 roku.
Szczegółowych informacji na temat projektu Pierwszy Dzwonek udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju pod nr telefonu: 12 284-15-66, 12 284-48-50.

Załączniki:

 1. Oświadczenie o dochodach (plik pdf 200KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa (plik pdf 88KB)

Ogłoszenie konkursu: MALUCH - edycja 2015

Data publikacji: 2015-02-25

Informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: MALUCH - edycja 2015

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie konkursu: MALUCH - edycja 2015"

Wykorzystanie numeru alarmowego 112 w celu pomocy osobom bezdomnym

Data publikacji: 2014-12-01

Mając na względzie zbliżający się okres chłodów zimowych, szczególnie niebezpiecznych dla osób bezdomnych, ubogich i samotnych, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie pod numer alarmowy 112, wszelkich przypadków osób wymagających pomocy, w tym w szczególności osób bezdomnych będących pod wpływem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych, pozbawionych schronienia, zajmujących pustostany, ogródki działkowe, wiaty przystankowe, parki, itp.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.

Data publikacji: 2014-11-12

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Czytaj całość publikacji "Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - Pamiętaj! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc."

Wielkie wyróżnienie dla naszej Spółdzielni Socjalnej

Data publikacji: 2014-09-03

Z przyjemnością informujemy, że kapituła konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej nominowała naszą Kłajowską Spółdzielnię Socjalną Krok do przodu do nagrody Debiut Roku 2014, jako jedną z dwóch małopolskich spółdzielni. Ostateczny werdykt kapituły poznamy wkrótce.

Czytaj całość publikacji "Wielkie wyróżnienie dla naszej Spółdzielni Socjalnej "

Stypendia socjalne na rok szkolny 2014/2015

Data publikacji: 2014-08-29

Informujemy, że od 1 września 2014 do 15 września 2014 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2014/2015.

Czytaj całość publikacji "Stypendia socjalne na rok szkolny 2014/2015"

Dodatek Energetyczny - informacja dla osób pobierających Dodatek Mieszkaniowy

Data publikacji: 2014-02-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju informuje, że od 1 stycznia 2014 istnieje możliwość ubiegania się o dodatek energetyczny.

Czytaj całość publikacji "Dodatek Energetyczny - informacja dla osób pobierających Dodatek Mieszkaniowy"

Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych

Data publikacji: 2013-09-03

Informujemy, że od dnia 01 września 2013 r. można składać wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014 trwający od dnia 01-11-2013 r. do 31-10-2014 r.

Czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy w Świadczeniach Rodzinnych"

Stypendia szkolne (socjalne) w roku 2013/2014

Data publikacji: 2013-08-21

Informujemy, że od 1 września 2013 do 15 września 2013 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), na rok szkolny 2013/2014.

Czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne (socjalne) w roku 2013/2014"

Załączniki:

 1. Oświadczenie jednorazowy dochód (plik pdf 69KB)
 2. Wniosek (plik pdf 597KB)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku (plik pdf 654KB)
 4. Wydatki kwalifikowane do stypendium (plik pdf 237KB)
 5. Oświadczenie o nie posiadaniu gruntów (plik pdf 69KB)
 6. Wzór pełnomocnictwa pełnoletniego ucznia (plik pdf 314KB)

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowanie wartości zamówienia dotyczącego zorganizowania zajęć dla 10 BO projektu systemowego Powalczmy o przyszłość

Data publikacji: 2013-07-29

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą Powalczmy o przyszłość, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej, w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na usługę do IV edycji Projektu.

Szczegóły zapytania w poniższym załączniku

Załączniki:

 1. Oferta cenowa (plik doc 185KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1152KB)

Ostateczny termin zgłaszania strat w gospodarstwach domowych

Data publikacji: 2013-06-17

Informujemy, że ostateczny termin zgłoszenia strat w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) powstałych w wyniku wylewu rzek i podtopień związanych z intensywnymi opadami deszczu, które miały miejsce w dniu 11.06.2013 ustala się na dzień 19.06.2013 (środa) do godz.15.00. Wnioski w sprawie szacowania szkód należy składać telefonicznie w Urzędzie Gminy Kłaj, tel. 12 284 11 00.

Czytaj całość publikacji "Ostateczny termin zgłaszania strat w gospodarstwach domowych"

Zapytanie ofertowe w celu rozeznaniu rynku i oszacowania wartości zamówienia - Asystent Rodziny

Data publikacji: 2013-05-28

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "POWALCZMY O PRZYSZŁOŚĆ" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju kierując się zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także zasadą efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej w celu rozpoznania rynku na: Pełnienie funkcji Asystenta Rodziny dla 3 rodzin

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe w celu rozeznaniu rynku i oszacowania wartości zamówienia - Asystent Rodziny"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik pdf 210KB)
 2. Szczegółowe informacje - asystent rodziny (plik pdf 1365KB)

Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia - zakup plakatów i ulotek

Data publikacji: 2013-05-21

W związku z realizowanym projektem systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "POWALCZMY O PRZYSZŁOŚĆ"

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia - zakup plakatów i ulotek"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik pdf 209KB)
 2. Szczegółowa informacja na temat zapytania (plik pdf 358KB)

Zmiany w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

Data publikacji: 2013-05-08

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju informuje, że z dniem 01 stycznia 2013 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanym świadczeniu pielęgnacyjnym oraz określa nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Zgodnie z w/w ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne; uprawnione do jego pobierania na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012 r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r. ( art. 11 ust.1 w/w ustawy ). Po upływie tego terminu decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.
W związku z powyższym istnieje konieczność ponownego złożenia wniosku wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Wnioski należy składać po 01 lipca 2013 r.

Czytaj całość publikacji "Zmiany w przyznawaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego "

Wesołych Świąt !

Data publikacji: 2013-03-29

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Wielu wzruszeń i radości oraz wesołego Alleluja
życzy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju wraz z Pracownikami

Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Kłaj

Data publikacji: 2013-03-01

Drodzy Mieszkańcy!

Gmina Kłaj zaprasza do udziału w projekcie pn.

Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Kłaj"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Czytaj całość publikacji "Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Kłaj"

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o rektrutacji (plik pdf 249KB)
 2. Deklaracja uczestnictwa wersja czarno biała (plik pdf 319KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa wersja kolorowa (plik pdf 297KB)

Stypendia szkolne (socjalne) w roku 2012/2013 (semestr "wiosenno-letni")

Data publikacji: 2013-01-30

Do 15 lutego 2013 r. przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych),

Czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne (socjalne) w roku 2012/2013 (semestr "wiosenno-letni")"

Informacja o nowych odpłatnościach za usługi opiekuńczo gospodarcze oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Data publikacji: 2013-01-29

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju znajdują się szczegółowe informacje na temat nowo obowiązujących stawek za usługi opiekuńcze.

Link do BIP
http://www.gopsklaj.pl/bip

z lewego menu proszę wybrać link "Uchwały",

informację na temat usług opiekuńczo - gospodarczych znajdują się w pliku dołączony do wpisu "Uchwała Nr XXVI/174/2009 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 kwietnia 2009"

natomiast informację na temat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi są zawarte w pliku dołączonego do wpisu "Odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01 stycznia - do 31 grudnia 2013

Data publikacji: 2012-12-27

Szczegółowe informacje w poniższym załączniku

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie 01 stycznia - do 31 grudnia 2013 (plik pdf 83KB)

Przetarg w sprawie świadczenia usług w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-03

W Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, w załącznikach znajdują się szczegółowe informacje

Strona Bip:
www.gopsklaj.pl/bip

Zakładka/link na bip:
Przetargi i zapytania ofertowe

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Data publikacji: 2012-09-03

Od dnia 1 września 2012 r. można składać w tut. Ośrodku wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego
oraz dodatków do zasiłku rodzinnego - na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2012 do 31 października 2013.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

Data publikacji: 2012-08-28

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r.

Data publikacji: 2012-07-20

Dnia 17 lipca 2012 r. opublikowano Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r.).

Czytaj całość publikacji "Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 października 2012r."

Załączniki:

 1. Rozporządzenie (plik pdf 31KB)

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.

Data publikacji: 2012-07-20

Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie lub grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r."

Załączniki:

 1. Rozporządzenie (plik pdf 33KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP