Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Karta Dużej Rodziny


Nowy wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2019 r., wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
W załączeniu aktualny wzór wniosku oraz załączników do wniosku.

Dołączone pliki:

Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018r. można wnioskować o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny! Uwaga! zmienione zostały formularze wniosków.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny.
Karta elektroniczna ma formę aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych.

Aplikacja posiada kilka funkcji:
► umożliwi wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, czy frazy,
► funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika
► użytkownik aplikacji będzie mógł dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”,
► aplikacja pozwoli także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach jak i o konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności karty np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.
► rodzic będzie mógł posiadać ma swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka.

O przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny mogą wnioskować również osoby korzystające dotychczas z Karty w tradycyjnej, plastikowej formie.
W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne- jeśli złożą wniosek o jej wydanie do dnia 31 grudnia 2019r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21zł.

Jak otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny :
1. w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR.
2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia)
3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu, a następnie spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej. Przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Szczegółowa instrukcja dostępna jest pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/KDR/Aplikacja%20mKDR%20-%20Instrukcja%20uzytkownika%20i%20Infografika%20A4%20-%2011.01.2018.pdf

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/

Osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, mogą na stronie PIU Empatia złożyć wniosek drogą elektroniczną:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Informacja na temat wypełniania wniosku o przyznanie karty w formie elektronicznej , oraz wskazówki jak prawidłowo wypełnić załącznik ZKDR-04, znajdują na poniższej stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju:
http://www.gopsklaj.pl/_karta_duzej_rodziny,_karta_duzej_rodziny,0,0,0,gops_klaj,0.html

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu:
12 284-48-50

Dołączone pliki:

Karta Dużej Rodziny - zniżki dla rodzin wielodzietnych

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Szczegółowy katalog dostępnych zniżek znajduje się na stronie:
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,
- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.​

Gdzie uzyskać informację o Karcie Dużej Rodziny?
Informacje o Karcie Dużej Rodziny można uzyskać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju pod nr telefonu: 12 284-48-50.
Ogólnopolska infolinia nt. Karty Dużej Rodziny: (22) 529 06 81, (22) 661 11 99.

Skąd pobrać i gdzie składać wnioski ?
Wnioski można pobrać bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju , Sekcja Świadczeń Rodzinnych.
Wniosek został też dołączony poniżej, do ściągnięcia i wydruku wraz z załącznikami.

Dołączone pliki:

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji