Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Aktualności


Ogłoszenie stowarzyszenia SPES - Roczne stypendum dla rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.

2019-03-04

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych

Dołączone pliki:


II edycja projektu pn. Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

2019-01-28

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM projekcie "Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

czytaj całość publikacji "II edycja projektu pn. Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej"

Dołączone pliki:


GOPS w Kłaju ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w 2019 roku.

2018-12-14

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=781e0e73-df16-453c-be6e-34d3098591d0

Szczegółowe informacje wraz z załącznikami do SIWZ znajdują się w niżej dołączonych plikach.

Dołączone pliki:

  1. SIWZ Kłaj usługi 2019 (plik PDF, 2379KB)
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (plik PDF, 391KB)
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków (plik PDF, 286KB)
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (plik PDF, 416KB)
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (plik PDF, 70KB)
  6. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług (plik PDF, 43KB)
  7. Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierownaych do realizacji zamówienia publicznego (plik PDF, 72KB)
  8. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowa o świadczenie usług opiekuńczych (plik PDF, 859KB)
  9. Protokol z otwarcia ofert Klaj usługi opiekuncze 2019 (plik PDF, 98KB)
  10. Informacja o wyniku postępowania z dn. 28.12.2018 r. (plik PDF, 98KB)

Petycja

2018-11-27

§2.1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w ramach przepisów art 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w związku z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego (wnioski optymalizujące funkcjonowanie administracji publicznej), wnosimy petycję do Kierownika JST o próbę dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

czytaj całość publikacji "Petycja"
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji