Menu główne

link do strony: www.gopsklaj.pl/biplink do strony Powiatowego Zespółu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawno¶ci w Wieliczcelink do strony: www.klaj.pllink do strony: www.epuap.gov.pllink do strony: www.senior.gopsklaj.pl

Aktualności


V Senioralia - zakończenie rekrutacji

2018-05-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju informuje że w dniu 29-05-2018r. została zakończona rekrutacja do projektu Małopolski e-senior, w ramach którego będą prowadzone bezpłatne szkolenia informatyczne dla mieszkańców naszej gminy powyżej 65 roku życia.


V Senioralia

2018-05-23

Szanowni Państwo 30 czerwca 2018r. odbędą się V Ogólnopolskie Senioralia, które
z roku na rok gromadzą coraz więcej osób 60+ z całej Polski. W tym roku odbędą się one
w Krakowie, a w programie przewidziana jest Msza Św. W kościele Mariackim, pochód (parada) przez Rynek Główny do Kina kijów, gdzie odbędą się ciekawe wykłady. Podczas Senioraliów będzie również możliwość wykonania bezpłatnych badań: słuchu, wzroku oraz ogólnych przesiewowych. Nie zabraknie konkursów z nagrodami i innych atrakcji, jak chociażby Pokaz Mody Stylowych Seniorek oraz potańcówka z DJ Wiką (szczegółowy program uroczystości znajdziecie Państwo w załączniku).
Osoby, które chcą wziąć udział w uroczystościach proszone są o uzupełnienie indywidulanych formularzy zgłoszeniowych, które znajdują się w załączniku, bądź które można pobrać w tut. GOPS. Po uzupełnieniu formularza prosimy o dostarczenie go do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju w terminie do dnia 11 czerwca 2018r. – osoba do kontaktu Kamila Bączkowska

Dołączone pliki:


Nowa polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”

2018-04-16

W związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 poz. 1428), wprowadzono zmiany w zakresie organizacji rozpatrywania spraw dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+); w przypadku, gdy osoba uprawniona lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Polski w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

czytaj całość publikacji "Nowa polityka informacyjna i struktura organizacyjna w zadaniu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”"


Projekt e-Senior

2018-04-16

Ruszyła rekrutacja do projektu "Małopolski e-Senior" który, jest realizowany na terenie gminy Kłaj przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres
od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.


Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu.

Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów szkoleniowych.

czytaj całość publikacji "Projekt e-Senior"

Dołączone pliki:


Elektroniczna Karta Dużej Rodziny

2018-04-04

Od 1 stycznia 2018r. można wnioskować o elektroniczną Kartę Dużej Rodziny! Uwaga! zmienione zostały formularze wniosków.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny od 1 stycznia 2018r. weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny.
Karta elektroniczna ma formę aplikacji dedykowanej dla urządzeń mobilnych.

czytaj całość publikacji "Elektroniczna Karta Dużej Rodziny"

Dołączone pliki:


Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w postępowaniach dotyczących świadczenia 500+

2018-03-20

W przypadku gdy rodzina ubiega się o przyznanie świadczenia 500+, a członek rodziny mieszka lub pracuje w państwie członkowski UE, EOG lub w Szwajcarii - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przygotował ulotkę informacyjną. Ulotka znajduje się w umieszczonym poniżej załączniku.

Dołączone pliki:


OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA

2018-02-13

Z końcem ubiegłego roku Gmina Kłaj podpisała Porozumienie z Stowarzyszeniem MANKO o Partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora. W związku z powyższym zamówione zostały Ogólnopolskie Karty Seniora, które na podstawie wypełnionego formularza może otrzymać każda osoba, która ukończyła 60 lat
i posiada pełna zdolność do czynności prawnych. "Ogólnopolska Karta Seniora" jest bezpłatną kartą imienną. Karta uprawnia Seniorów do skorzystania z oferowanych przez firmy oraz prywatne przedsiębiorstwa, będące Partnerami Programu rabatów, zniżek oraz ofert specjalnych w tym m.in. bezpłatnych wejść innych promocji (lista firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się pod adresem www.glosseniora.pl ).
Na grudniowym spotkaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kłaju wydano ponad 50 kart osobom spełniającym kryteria programu. Obecnie karty wydawane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju w godzinach specjalnego dyżuru pełnionego na rzecz Seniorów naszej Gminy tj. w każdy wtorek od 15.00 do 17.00. Osoba do kontaktu : Kamila Bączkowska 12-284-15-66.

Kolejne działania nad którymi obecnie pracujemy to pozyskanie firm i przedsiębiorstw działających na terenie Naszej Gminy, które zechcą uczestniczyć jako Partnerzy Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora. Poniżej publikujemy zaproszenie do współpracy w Programie, zachęcając jednocześnie do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Pragniemy nadmienić, że zainteresowani przedsiębiorcy znacznie przyczynią się do wsparcia aktywizacji osób starszych z terenów Naszej Gminy. Uczestnictwo w Programie wiązać się będzie z promocją firm, wpisem partnerów na listę honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora, otrzymaniem Certyfikatu Programu oraz naklejek Programu do oznaczenia lokalu.

Kamila Bączkowska

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju. Kłaj 652, 32-015 Kłaj, tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji