Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

4 czerwca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny

Data publikacji: 2021-05-28

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 4 czerwca tj. piątek Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Data publikacji: 2021-05-13

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy (w przypadku osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych ), po wykazaniu interesu faktycznego (wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług GOPS w Kłaju), ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Wniosek zawiera:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym lub cyfrowym;

3) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy;

4) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

 

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności poniżej.

Czytaj całość publikacji "Wniosek o zapewnienie dostępności"

Załączniki:

  1. Wniosek-o-zapewnienie-dostepnosci (plik pdf 127KB)

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu wielickiego

Data publikacji: 2021-04-08

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego! Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Załączniki:

  1. Informacja na temat bezpłatnej pomocy prawnej (plik pdf 191KB)

Koordynator ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

Data publikacji: 2021-03-30

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów, dotyczących problemów natury architektonicznej, cyfrowej, bądź informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktu z naszym ośrodkiem. Osobą kontaktową ds. dostępności jest Anna Synowiec, a.synowiec@klaj.pl. Adres do korespondencji: Kłaj 652; 32-015 Kłaj, telefon: 12 284-15-66.

Ważna informacja ! Wracają ograniczenia w obsłudze bezpośredniej interesantów GOPS

Data publikacji: 2021-03-26

Szanowni Państwo,

w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie zdecydowanych działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.  Zgodnie z apelem Premiera i Ministra Zdrowia z dnia 25-03-2021, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się również dobrem zatrudnionych w GOPS urzędników, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju wprowadza od dnia 29 marca 2021 do dnia 9 kwietnia 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłaju odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają następujące adresy i numery telefoniczne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652

32-015 Kłaj

adres e-mail: gops@klaj.pl

Sprawy dotyczące:

Pomocy Społecznej, Przemocy, Stypendiów  itp. tel.: 12 284 15 66;  tel/fax 12 284 31 30

 

Sprawy dotyczące:

Świadczeń Rodzinnych ,Programu 500+, Alimentów  itp. tel.: 12 284 48 50

 

Uwaga - Beneficjenci programu 500+

 

Wnioski w formie papierowej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do budynku. Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dostępnego na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl , przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

W przypadku wystąpienia braków formalnych lub błędów we wnioskach pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych będą umawiać się z Państwem telefonicznie celem ich poprawienia lub uzupełnienia.

Kontakt osobisty z pracownikami GOPS będzie możliwy jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Data publikacji: 2021-03-26

Jeśli posiadacie Państwo certyfikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, proszę złożyć wniosek elektronicznie za pośrednictwem jednego z poniższych portali :

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez empatia.mrpips.gov.pl

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez ePUAP

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Sprawdź, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” on-line przez PUE ZUS

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (VI)"

Data publikacji: 2021-03-18

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wielickim (VI)" realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku, oraz pod nr tel. 12 289-70-34 i efs@pupwieliczka.pl

Załączniki:

  1. Promocja RPO VII (plik docx 62KB)

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku

Data publikacji: 2021-01-29

Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego. 

Najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od 1 lutego 2021 r.: 

  • drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS,
  • a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj całość publikacji "Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku"

Załączniki:

  1. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 158KB)
  2. Krótki informator 500+ (plik pdf 179KB)
  3. Plakat 500+ (plik pdf 1513KB)
  4. Ulotka 500+ (plik pdf 155KB)

Bezpłatne spotkanie edukacyjne online "Błędne koło, czyli cykle przemocy domowej" (25.01.2021)

Data publikacji: 2021-01-25

Badania wykazały, że związki, w których występuje przemoc, przechodzą przez trzy fazy powtarzającego się cyklu. Nierzadko to właśnie cykliczność wyżej wymienionych faz sprawia, że osobom pokrzywdzonym trudno jest podjąć działania mające na celu zatrzymanie przemocy.

Jakie są to cykle? Co zrobić, by je zatrzymać?

Na to pytanie, już 25 stycznia br. (w ramach "Niebieskich" spotkań edukacyjnych online) odpowie Agnieszka Łukowiak, psycholożka "Niebieskiej Linii" IPZ.

Udział w spotkaniu online* możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:

https://us02web.zoom.us/j/2550136465

* Uczestnicy nie używają kamery ani mikrofonu. Podczas spotkania mogą dzielić się uwagami i zadawać prowadzącemu pytania na chacie. Ze względów technicznych decyduje kolejność wejść (limit uczestników: 100 osób).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Informacja na temat rejestracji na szczepienia przeciw covid-19 w NZOS w Kłaju

Data publikacji: 2021-01-22

W dniu 22.01 rozpoczęły się zapisy na szczepienia grupy 70+. Ze względu na ograniczoną dostępność szczepionek Pacjenci, którym nie udało się zarejestrować na konkretny termin szczepienia mają możliwość zgłosić chęć zaszczepienia drogą elektroniczną: przez infolinię oraz formularz na stronie internetowej.

1. INFOLINIA: 989 (która w przypadku braku wolnych terminów oddzwoni do pacjenta, jeśli pojawią się nowe dawki szczepionki i nowe terminy szczepień)
 
2. FORMULARZ ONLINE na stronie internetowejhttps://szczepimysie.pacjent.gov.pl/   (Każda osoba, która wypełni formularz zostanie telefonicznie poinformowana o możliwości rejestracji na konkretny termin szczepienia.)

W wypełnieniu formularza online mogą pomóc pracownicy rejestracji NZOZ w Kłaju osobiście lub telefonicznie.

 

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłaj na lata 2021 - 2030

Data publikacji: 2021-01-20

Szanowni Państwo

W związku z prowadzonymi obecnie pracami nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kłaj na lata 2021 – 2030, zwracamy się z uprzejmą prośbą do podmiotów oraz organizacji z terenu Gminy Kłaj o wypełnienie ankiety.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuW1iluJ0cRdkgim28Xy0LS4IfWCu-kLj4dQxZqTDYKJ14yA/viewform

Czas wypełniania ankiety nie powinien zająć więcej jak 20 min.
Poza standardowymi danymi adresowymi prosilibyśmy o zamieszczenie krótkiej charakterystyki Państwa działalności i głównych jej obszarów.

Dla ułatwienia procesu wprowadzania danych proponujemy wcześniejsze przygotowanie opisu maksymalnie trzech najistotniejszych działań, przyczyniających się do skutecznego promowania realizowanej misji lub podstawowego przedmiotu działalności. Każde działanie proszę opisać maksymalnie w 20 zdaniach. Ankieta daje możliwość wklejania wcześniej przygotowanego teksu w wersji elektronicznej, co zdecydowanie przyśpiesza pracę.

W związku z napiętym harmonogramem, uprzejmie prosimy
o przesłanie niezbędnych danych w terminie do 29 stycznia br. Z góry serdecznie Państwu dziękujemy za  okazaną pomoc i współpracę.

 

Strategia jest dokumentem systemowym, którego obowiązek posiadania nakłada na Gminę ustawa o pomocy społecznej. Powinna ona w sposób kompleksowy opisywać zasoby dostępne na terenie gminy.

 

 

Z Poważaniem
Bogdan Czyż
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju

INFORMACJA

Data publikacji: 2020-12-23

W dniu 24 grudnia 2020 r. (wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju będzie nieczynny (dzień wolny przysługujący za święto przypadające w sobotę 26 grudnia).
Za utrudnienia przepraszamy.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Link do Biuletynu Informacji PublicznejLink do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WieliczceLink do Gminy KłajLink do ePUAP